Publication detail

Processing of MR images weighted by relaxation time T2 to increase their resolution

BARTUŠEK, K. SMÉKAL, Z.

Original Title

Processing of MR images weighted by relaxation time T2 to increase their resolution

English Title

Processing of MR images weighted by relaxation time T2 to increase their resolution

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Příspěvek se zabývá možností zvýšení rozlišení v měřeném MR obraze váhovaném relaxační konstantou T2 jader ve vzorku potlačením váhování spinovou hustotou. Metoda zpracování obrazu je založena na měření MR obrazu metodou spinového echa ve dvou echo-časech TE a výpočtem jejich podílu.

English abstract

Příspěvek se zabývá možností zvýšení rozlišení v měřeném MR obraze váhovaném relaxační konstantou T2 jader ve vzorku potlačením váhování spinovou hustotou. Metoda zpracování obrazu je založena na měření MR obrazu metodou spinového echa ve dvou echo-časech TE a výpočtem jejich podílu.

RIV year

2005

Released

19.05.2005

Publisher

Institute of Measurement Science SAS

Location

Slovensko - Smolenice

ISBN

80-967402-8-8

Book

Measurement 2005

Pages from

169

Pages to

173

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT17441,
 author="Karel {Bartušek} and Zdeněk {Smékal}",
 title="Processing of MR images weighted by relaxation time T2 to increase their resolution",
 annote="Příspěvek se zabývá možností zvýšení rozlišení v měřeném MR obraze váhovaném relaxační konstantou T2 jader ve vzorku potlačením váhování spinovou hustotou. Metoda zpracování obrazu je založena na měření MR obrazu metodou spinového echa ve dvou echo-časech TE a výpočtem jejich podílu.",
 address="Institute of Measurement Science SAS",
 booktitle="Measurement 2005",
 chapter="17441",
 institution="Institute of Measurement Science SAS",
 year="2005",
 month="may",
 pages="169",
 publisher="Institute of Measurement Science SAS",
 type="conference paper"
}