Publication detail

MAGICKÝ SEDMIÚHELNÍK ÚNAVY ANEB ÚNAVA JE BIMODÁLNÍ PROCES

Original Title

MAGICKÝ SEDMIÚHELNÍK ÚNAVY ANEB ÚNAVA JE BIMODÁLNÍ PROCES

Czech Title

MAGICKÝ SEDMIÚHELNÍK ÚNAVY ANEB ÚNAVA JE BIMODÁLNÍ PROCES

Language

cs

Original Abstract

Během (a v důsledku) cyklického mechanického namáhání dochází v mikrostruktuře zatěžovaného tělesa k určitým změnám. Tyto procesy ovlivňují odezvu materiálu na různé vnější podněty natolik, že to v některých případech lze využít k odhadu jeho zbytkové únavové životnosti. V této souvislosti porovnáváme měření difrakce rentgenového záření, elektrochemického potenciálu, tepelné odezvy, mechanických vlastností, koercitivní síly, akustické emise a útlumu ultrazvuku.

Czech abstract

Během (a v důsledku) cyklického mechanického namáhání dochází v mikrostruktuře zatěžovaného tělesa k určitým změnám. Tyto procesy ovlivňují odezvu materiálu na různé vnější podněty natolik, že to v některých případech lze využít k odhadu jeho zbytkové únavové životnosti. V této souvislosti porovnáváme měření difrakce rentgenového záření, elektrochemického potenciálu, tepelné odezvy, mechanických vlastností, koercitivní síly, akustické emise a útlumu ultrazvuku.

BibTex


@inproceedings{BUT163435,
 author="Jaroslav {Fiala} and Pavel {Mazal} and Vendula {Skřivánková} and Houssam {Mahmoud}",
 title="MAGICKÝ SEDMIÚHELNÍK ÚNAVY ANEB ÚNAVA JE BIMODÁLNÍ PROCES
",
 annote="Během (a v důsledku) cyklického mechanického namáhání dochází v mikrostruktuře zatěžovaného tělesa k určitým změnám. Tyto procesy ovlivňují odezvu materiálu na různé vnější podněty natolik, že to v některých případech lze využít k odhadu jeho zbytkové únavové životnosti. V této souvislosti porovnáváme měření difrakce rentgenového záření, elektrochemického potenciálu, tepelné odezvy, mechanických vlastností, koercitivní síly, akustické emise a útlumu ultrazvuku.",
 address="VUTIUM, ČNDT",
 chapter="163435",
 howpublished="print",
 institution="VUTIUM, ČNDT",
 year="2019",
 month="november",
 pages="21--32",
 publisher="VUTIUM, ČNDT"
}