Publication detail

Dlouhodobé zkoušky pneu-pohonů bez zatížení / se zatížením

Original Title

Dlouhodobé zkoušky pneu-pohonů bez zatížení / se zatížením

Czech Title

Dlouhodobé zkoušky pneu-pohonů bez zatížení / se zatížením

Language

cs

Original Abstract

Za účelem zjištění časového vývoje šumového signálu akustické emise (AE) v průběhu záběhové etapy a následné dlouhodobé exploatace byly provedeny dlouhodobé zkoušky pneumatických válců v zatíženém a nezatíženém stavu. Testované válce byly cyklovány v předem stanovených intervalech, po kterých následovalo měření signálu AE se záznamem standardních parametrů a kontinuálního signálu.

Czech abstract

Za účelem zjištění časového vývoje šumového signálu akustické emise (AE) v průběhu záběhové etapy a následné dlouhodobé exploatace byly provedeny dlouhodobé zkoušky pneumatických válců v zatíženém a nezatíženém stavu. Testované válce byly cyklovány v předem stanovených intervalech, po kterých následovalo měření signálu AE se záznamem standardních parametrů a kontinuálního signálu.

BibTex


@techreport{BUT162672,
  author="František {Vlašic} and Houssam {Mahmoud}",
  title="Dlouhodobé zkoušky pneu-pohonů bez zatížení / se zatížením",
  annote="Za účelem zjištění časového vývoje šumového signálu akustické emise (AE) v průběhu záběhové etapy a následné dlouhodobé exploatace byly provedeny dlouhodobé zkoušky pneumatických válců v zatíženém a nezatíženém stavu. Testované válce byly cyklovány v předem stanovených intervalech, po kterých následovalo měření signálu AE se záznamem standardních parametrů a kontinuálního signálu.",
  chapter="162672",
  howpublished="online",
  year="2020",
  month="february",
  pages="1--11",
  type="report"
}