Publication detail

Spalné teplo a složení biopaliv a bioodpadů

BALÁŠ, M. LISÝ, M. LISÁ, H. VAVŘÍKOVÁ, P. MILČÁK, P. ELBL, P.

Original Title

Spalné teplo a složení biopaliv a bioodpadů

Czech Title

Spalné teplo a složení biopaliv a bioodpadů

Language

cs

Original Abstract

Biomasa je velmi různorodé palivo, zejména v poslední době, kdy se kromě tradičního dřeva a některých druhů slámy stále více využívá biomasa odpadní a různé druhy rostlin. Pro výpočty provozu s tímto netradičním palivem často chybí znalosti o vlastnostech paliva, zejména hrubý a prvkový rozbor a vlastnosti popelovin. Jejich zjišťování je často časově i finančně náročné. Na Energetickém ústavu Vysokého učení technického v Brně se dlouhodobě zabýváme určováním vlastností tuhých paliv. Článek shrnuje vybrané výsledky rozborů paliv na bázi biomasy.

Czech abstract

Biomasa je velmi různorodé palivo, zejména v poslední době, kdy se kromě tradičního dřeva a některých druhů slámy stále více využívá biomasa odpadní a různé druhy rostlin. Pro výpočty provozu s tímto netradičním palivem často chybí znalosti o vlastnostech paliva, zejména hrubý a prvkový rozbor a vlastnosti popelovin. Jejich zjišťování je často časově i finančně náročné. Na Energetickém ústavu Vysokého učení technického v Brně se dlouhodobě zabýváme určováním vlastností tuhých paliv. Článek shrnuje vybrané výsledky rozborů paliv na bázi biomasy.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT162664,
 author="Marek {Baláš} and Martin {Lisý} and Hana {Lisá} and Petra {Musilová} and Pavel {Milčák} and Patrik {Elbl}",
 title="Spalné teplo a složení biopaliv a bioodpadů",
 annote="Biomasa je velmi různorodé palivo, zejména v poslední době, kdy se kromě tradičního dřeva a některých druhů slámy stále více využívá biomasa odpadní a různé druhy rostlin. Pro výpočty provozu s tímto netradičním palivem často chybí znalosti o vlastnostech paliva, zejména hrubý a prvkový rozbor a vlastnosti popelovin. Jejich zjišťování je často časově i finančně náročné. Na Energetickém ústavu Vysokého učení technického v Brně se dlouhodobě zabýváme určováním vlastností tuhých paliv. Článek shrnuje vybrané výsledky rozborů paliv na bázi biomasy.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="162664",
 howpublished="online",
 institution="VUT v Brně",
 year="2019",
 month="december",
 pages="6--10",
 publisher="VUT v Brně"
}