Publication detail

Aplikace kompozitních výztuží v konstrukcích s přerušením tepelných mostů - Experimentální stanovení chování tlačených prvků při působení běžných a vysokých teplot

Original Title

Aplikace kompozitních výztuží v konstrukcích s přerušením tepelných mostů - Experimentální stanovení chování tlačených prvků při působení běžných a vysokých teplot

Czech Title

Aplikace kompozitních výztuží v konstrukcích s přerušením tepelných mostů - Experimentální stanovení chování tlačených prvků při působení běžných a vysokých teplot

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek je cílen do oblasti použití odolných kompozitních výztuží v aplikacích s přerušením tepelných mostů. Detailně řeší popis chování celokompozitního tlačeného prvku, který je kritickou částí vyvíjeného elementu pro přerušení tepelného mostu. Cílem realizovaného experimentálního programu bylo především definovat odolnost tlačeného prvku při běžných a požárních návrhových situacích. Byly testovány tlačené kompozitní prvky s krátkými vlákny délek 6 a 50 mm a s dlouhými vlákny. Ověřen byl též vliv osazení tyčové výztuže do těla prvku na výsledné mechanické charakteristiky. Byly provedeny srovnávací testy těchto materiálů za běžné a zvýšené teploty a byla nalezena horní kritická teplota pro použití kompozitních výztuží jako tlačených prvků.

Czech abstract

Příspěvek je cílen do oblasti použití odolných kompozitních výztuží v aplikacích s přerušením tepelných mostů. Detailně řeší popis chování celokompozitního tlačeného prvku, který je kritickou částí vyvíjeného elementu pro přerušení tepelného mostu. Cílem realizovaného experimentálního programu bylo především definovat odolnost tlačeného prvku při běžných a požárních návrhových situacích. Byly testovány tlačené kompozitní prvky s krátkými vlákny délek 6 a 50 mm a s dlouhými vlákny. Ověřen byl též vliv osazení tyčové výztuže do těla prvku na výsledné mechanické charakteristiky. Byly provedeny srovnávací testy těchto materiálů za běžné a zvýšené teploty a byla nalezena horní kritická teplota pro použití kompozitních výztuží jako tlačených prvků.

BibTex


@inproceedings{BUT161956,
 author="Jan {Prokeš} and René {Čechmánek} and František {Girgle} and Martin {Zlámal} and Petr {Štěpánek}",
 title="Aplikace kompozitních výztuží v konstrukcích s přerušením tepelných mostů - Experimentální stanovení chování tlačených prvků při působení běžných a vysokých teplot",
 annote="Příspěvek je cílen do oblasti použití odolných kompozitních výztuží v aplikacích s přerušením tepelných mostů. Detailně řeší popis chování celokompozitního tlačeného prvku, který je kritickou částí vyvíjeného elementu pro přerušení tepelného mostu. Cílem realizovaného experimentálního programu bylo především definovat odolnost tlačeného prvku při běžných a požárních návrhových situacích. Byly testovány tlačené kompozitní prvky s krátkými vlákny délek 6 a 50 mm a s dlouhými vlákny. Ověřen byl též vliv osazení tyčové výztuže do těla prvku na výsledné mechanické charakteristiky. Byly provedeny srovnávací testy těchto materiálů za běžné a zvýšené teploty a byla nalezena horní kritická teplota pro použití kompozitních výztuží jako tlačených prvků.",
 address="SEKURKON s.r.o.",
 booktitle="16. Konference Speciální Betony",
 chapter="161956",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="SEKURKON s.r.o.",
 year="2019",
 month="october",
 pages="37--42",
 publisher="SEKURKON s.r.o.",
 type="conference paper"
}