Publication detail

Experimentání stanovení únosnosti GFRP výztuže při souběžném namáhání tahovou a smykovou silou

Original Title

Experimentání stanovení únosnosti GFRP výztuže při souběžném namáhání tahovou a smykovou silou

Czech Title

Experimentání stanovení únosnosti GFRP výztuže při souběžném namáhání tahovou a smykovou silou

Language

cs

Original Abstract

Kompozitní výztuže vykazují zcela odlišnou únosnost při namáhání ve směru vláken a mimo hlavní osu prutu. V reálných aplikacích (např. tažená/předpjatá výztuž v oblasti smykové trhliny; kotevní svorník horninového masivu aj.) je však pravděpodobné souběžné zatížení kombinací tahové a posouvající síly, čímž dochází k odklonu výslednice od hlavní podélné osy prutu. Tento typ namáhání není pro prutovou výztuž doposud spolehlivě experimentálně ověřen. Příspěvek proto prezentuje aktuální poznatky získané z probíhajících materiálových zkoušek realizovaných na GFRP výztužích. Výsledky poukazují na významný vliv velikosti působící smykové síly na mezní tahovou únosnost prutu.

Czech abstract

Kompozitní výztuže vykazují zcela odlišnou únosnost při namáhání ve směru vláken a mimo hlavní osu prutu. V reálných aplikacích (např. tažená/předpjatá výztuž v oblasti smykové trhliny; kotevní svorník horninového masivu aj.) je však pravděpodobné souběžné zatížení kombinací tahové a posouvající síly, čímž dochází k odklonu výslednice od hlavní podélné osy prutu. Tento typ namáhání není pro prutovou výztuž doposud spolehlivě experimentálně ověřen. Příspěvek proto prezentuje aktuální poznatky získané z probíhajících materiálových zkoušek realizovaných na GFRP výztužích. Výsledky poukazují na významný vliv velikosti působící smykové síly na mezní tahovou únosnost prutu.

BibTex


@inproceedings{BUT161134,
 author="František {Girgle} and Vojtěch {Kostiha} and Ondřej {Januš} and Pavel {Šulák} and Ivana {Švaříčková} and Petr {Štěpánek}",
 title="Experimentání stanovení únosnosti GFRP výztuže při souběžném namáhání tahovou a smykovou silou",
 annote="Kompozitní výztuže vykazují zcela odlišnou únosnost při namáhání ve směru vláken a mimo hlavní osu prutu. V reálných aplikacích (např. tažená/předpjatá výztuž v oblasti smykové trhliny; kotevní svorník horninového masivu aj.) je však pravděpodobné souběžné zatížení kombinací tahové a posouvající síly, čímž dochází k odklonu výslednice od hlavní podélné osy prutu. Tento typ namáhání není pro prutovou výztuž doposud spolehlivě experimentálně ověřen. Příspěvek proto prezentuje aktuální poznatky získané z probíhajících materiálových zkoušek realizovaných na GFRP výztužích. Výsledky poukazují na významný vliv velikosti působící smykové síly na mezní tahovou únosnost prutu.",
 address="Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, Bratislava",
 booktitle="Zborník príspevkov z 11. seminára
SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ",
 chapter="161134",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, Bratislava",
 year="2019",
 month="december",
 pages="89--94",
 publisher="Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, Bratislava",
 type="conference paper"
}