Publication detail

Optimalizace nastavení Q(U) a P(U) charakteristik FVE připojených do soustavy NN

TOPOLÁNEK, D. DRÁPELA, J. VYČÍTAL, V. KOPIČKA, M., BLAHŮŠEK, R, JURÍK. M

Original Title

Optimalizace nastavení Q(U) a P(U) charakteristik FVE připojených do soustavy NN

Czech Title

Optimalizace nastavení Q(U) a P(U) charakteristik FVE připojených do soustavy NN

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek analyzuje vliv autonomní Q(U) a P(U) regulace FVE připojených do soustavy nízkého napětí. Příspěvek je zaměřen na porovnání a zhodnocení různého nastavení jak Q(U) a P(U) charakteristik výroben, tak i jejich pracovních oblastí P/Q v běžných podmínkách provozu NN soustavy. Pro nalezení optimálního nastavení těchto charakteristik byly provedeny simulace zjednodušené NN soustavy respektující základní provozní režimy při úvaze jak jednofázového, tak i třífázového vyvedení výkonu z FVE. Na základě provedených simulací a zvolených hodnotících kritérií je v závěru příspěvku formulováno obecné doporučení pro volbu vhodné pracovní oblasti P/Q a pro nastavení Q(U) a P(U) charakteristik, které by zajišťovaly maximální efektivitu při stabilizaci napětí v NN soustavách.

Czech abstract

Příspěvek analyzuje vliv autonomní Q(U) a P(U) regulace FVE připojených do soustavy nízkého napětí. Příspěvek je zaměřen na porovnání a zhodnocení různého nastavení jak Q(U) a P(U) charakteristik výroben, tak i jejich pracovních oblastí P/Q v běžných podmínkách provozu NN soustavy. Pro nalezení optimálního nastavení těchto charakteristik byly provedeny simulace zjednodušené NN soustavy respektující základní provozní režimy při úvaze jak jednofázového, tak i třífázového vyvedení výkonu z FVE. Na základě provedených simulací a zvolených hodnotících kritérií je v závěru příspěvku formulováno obecné doporučení pro volbu vhodné pracovní oblasti P/Q a pro nastavení Q(U) a P(U) charakteristik, které by zajišťovaly maximální efektivitu při stabilizaci napětí v NN soustavách.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT160155,
 author="David {Topolánek} and Jiří {Drápela} and Václav {Vyčítal} and Marek {Kopička}",
 title="Optimalizace nastavení Q(U) a P(U) charakteristik FVE připojených do soustavy NN",
 annote="Příspěvek analyzuje vliv autonomní Q(U) a P(U) regulace FVE připojených do soustavy nízkého napětí. Příspěvek je zaměřen na porovnání a zhodnocení různého nastavení jak Q(U) a P(U) charakteristik výroben, tak i jejich pracovních oblastí P/Q v běžných podmínkách provozu NN soustavy. Pro nalezení optimálního nastavení těchto charakteristik byly provedeny simulace zjednodušené NN soustavy respektující základní provozní režimy při úvaze jak jednofázového, tak i třífázového vyvedení výkonu z FVE. Na základě provedených simulací a zvolených hodnotících kritérií je v závěru příspěvku formulováno obecné doporučení pro volbu vhodné pracovní oblasti P/Q a pro nastavení Q(U) a P(U) charakteristik, které by zajišťovaly maximální efektivitu při stabilizaci napětí v NN soustavách.",
 address="EGC České Budějovice",
 booktitle="Sborník konference ČK CIRED 2019",
 chapter="160155",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="EGC České Budějovice",
 year="2019",
 month="november",
 pages="1--15",
 publisher="EGC České Budějovice",
 type="conference paper"
}