Publication detail

KVALITA NAPĚTÍ PŘI VYUŽITÍ PQU REGULACE STŘÍDAČŮ FVE

KURFIŘT, M. JURÍK, M. DRÁPELA, J. JIŘIČKA, J.

Original Title

KVALITA NAPĚTÍ PŘI VYUŽITÍ PQU REGULACE STŘÍDAČŮ FVE

Czech Title

KVALITA NAPĚTÍ PŘI VYUŽITÍ PQU REGULACE STŘÍDAČŮ FVE

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek popisuje dopad autonomní PQU regulace FVE na kvalitu elektrické energie v distribuční síti NN. V rámci testování jsou v síti NN stanoveny 3 body, do kterých je krátkodobě připojen střídač. V rámci jednoho dne proběhlo testování různých možností nastavení automatické regulace střídačů. Současně bylo instalováno měření kvality elektrické energie ve všech třech přípojných místech a v trafostanici. Vyhodnocení je provede-no s ohledem na napětí v jednotlivých částech sítě NN a s ohledem na toky jalových a činných výkonů.

Czech abstract

Příspěvek popisuje dopad autonomní PQU regulace FVE na kvalitu elektrické energie v distribuční síti NN. V rámci testování jsou v síti NN stanoveny 3 body, do kterých je krátkodobě připojen střídač. V rámci jednoho dne proběhlo testování různých možností nastavení automatické regulace střídačů. Současně bylo instalováno měření kvality elektrické energie ve všech třech přípojných místech a v trafostanici. Vyhodnocení je provede-no s ohledem na napětí v jednotlivých částech sítě NN a s ohledem na toky jalových a činných výkonů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT159934,
 author="Martin {Kurfiřt} and Michal {Jurík} and Jiří {Drápela} and Jan {Jiřička}",
 title="KVALITA NAPĚTÍ PŘI VYUŽITÍ PQU REGULACE STŘÍDAČŮ FVE",
 annote="Příspěvek popisuje dopad autonomní PQU regulace FVE na kvalitu elektrické energie v distribuční síti NN. V rámci testování jsou v síti NN stanoveny 3 body, do kterých je krátkodobě připojen střídač. V rámci jednoho dne proběhlo testování různých možností nastavení automatické regulace střídačů. Současně bylo instalováno měření kvality elektrické energie ve všech třech přípojných místech a v trafostanici. Vyhodnocení je provede-no s ohledem na napětí v jednotlivých částech sítě NN a s ohledem na toky jalových a činných výkonů.",
 address="EGC České Budějovice",
 booktitle="Sborník ČK CIRED 2019",
 chapter="159934",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="EGC České Budějovice",
 year="2019",
 month="november",
 pages="1--14",
 publisher="EGC České Budějovice",
 type="conference paper"
}