Publication detail

Kryptografie okolo nás

Original Title

Kryptografie okolo nás

Czech Title

Kryptografie okolo nás

Language

cs

Original Abstract

Kniha popisuje využití kryptografie v běžném životě. Nejprve jsou vysvětleny vlastnosti vybraných kryptografických funkcí, jako je šifrování, hešování a podobně. S pomocí těchto obecných funkcí jsou poté popsány přenosové protokoly PGP, TLS, WPA, IPsec, SSH, Tor, DNSsec, IKE a MACsec, autentizační protokoly DAA, EAP, Kerberos a OpenID Connect, autorizační protokol OAuth, přístupový protokol RADIUS a nakonec platební protokoly 3D Secure a Bitcoin. Navíc jsou v knize popsány i systémy elektronické kontroly vstupu, elektronické bankovnictví a protokoly platebních karet.

Czech abstract

Kniha popisuje využití kryptografie v běžném životě. Nejprve jsou vysvětleny vlastnosti vybraných kryptografických funkcí, jako je šifrování, hešování a podobně. S pomocí těchto obecných funkcí jsou poté popsány přenosové protokoly PGP, TLS, WPA, IPsec, SSH, Tor, DNSsec, IKE a MACsec, autentizační protokoly DAA, EAP, Kerberos a OpenID Connect, autorizační protokol OAuth, přístupový protokol RADIUS a nakonec platební protokoly 3D Secure a Bitcoin. Navíc jsou v knize popsány i systémy elektronické kontroly vstupu, elektronické bankovnictví a protokoly platebních karet.

BibTex


@book{BUT159693,
 author="Karel {Burda}",
 title="Kryptografie okolo nás",
 annote="Kniha popisuje využití kryptografie v běžném životě. Nejprve jsou vysvětleny vlastnosti vybraných kryptografických funkcí, jako je šifrování, hešování a podobně. S pomocí těchto obecných funkcí jsou poté popsány přenosové protokoly PGP, TLS, WPA, IPsec, SSH, Tor, DNSsec, IKE a MACsec, autentizační protokoly DAA, EAP, Kerberos a OpenID Connect, autorizační protokol OAuth, přístupový protokol RADIUS a nakonec platební protokoly 3D Secure a Bitcoin. Navíc jsou v knize popsány i systémy elektronické kontroly vstupu, elektronické bankovnictví a protokoly platebních karet.",
 address="CZ.NIC",
 booktitle="Kryptografie okolo nás",
 chapter="159693",
 edition="CZ.NIC",
 howpublished="print",
 institution="CZ.NIC",
 year="2019",
 month="december",
 publisher="CZ.NIC",
 type="book"
}