Publication detail

Funkcionalizované nanovlákna na hojení měkkých tkání

Original Title

Funkcionalizované nanovlákna na hojení měkkých tkání

Czech Title

Funkcionalizované nanovlákna na hojení měkkých tkání

Language

cs

Original Abstract

Nanovlákna na bázi polykaprolaktonu jsou vhodné pro růst různých typů buněk. Jejich modifikace pomocí růstových faktoů a hydofilních polysacharidů může ovlivnit adhezi, růst a diferenciaci buněk.

Czech abstract

Nanovlákna na bázi polykaprolaktonu jsou vhodné pro růst různých typů buněk. Jejich modifikace pomocí růstových faktoů a hydofilních polysacharidů může ovlivnit adhezi, růst a diferenciaci buněk.

BibTex


@misc{BUT159664,
 author="Eva {Filova} and Jana {Hlinková} and Giuseppe {Bitti} and Radek {Divín} and Jana {Dorazilová} and Evžen {Amler} and Lucy {Vojtová}",
 title="Funkcionalizované nanovlákna na hojení měkkých tkání",
 annote="Nanovlákna na bázi polykaprolaktonu jsou vhodné pro růst různých typů buněk. Jejich modifikace pomocí růstových faktoů a hydofilních polysacharidů může ovlivnit adhezi, růst a diferenciaci buněk.",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Biomateriály a jejich povrchy XII.",
 chapter="159664",
 howpublished="print",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2019",
 month="september",
 pages="38--38",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}