Publication detail

Měření a analýza vibrací konzoly s hlavicí FSO

Original Title

Měření a analýza vibrací konzoly s hlavicí FSO

Czech Title

Měření a analýza vibrací konzoly s hlavicí FSO

Language

cs

Original Abstract

Měření mechanické stability konzol sloužících k upevnění hlavic FSO spoje bylo motivováno požadavky nové aplikace FSO spoje. Tyto aplikace vyžadují přesné a stabilní mechanické upevnění hlavice. Jednou z perspektivních aplikací takového spoje je přenos informace o přesném čase, který vyžaduje přenos fáze koherentní optické vlny. Pro realizaci takového přenosu bylo třeba vyřešit zejména zavedení optické vlny v přijímači do optického vlákna s co nemenšími vazebními ztrátami. Negativně se při tomto přenosu projevuje vliv difrakce optické vlny na aperturách vysílače (TXA) a přijímače (RXA), vliv turbulence atmosférického přenosového prostředí a vibrace konzol upevňujících hlavice spoje. Pro potlačení vlivu turbulence na fluktuaci úhlu dopadu vlny na přijímací apertuře a vlivu větru vyvolávajícího vibrace konzol je na našem pracovišti vyvíjen relativně dostupný systém automatického směrování spoje (ATS) a studovány jsou vlivy zmíněných jevů na kvalitu přenosu.

Czech abstract

Měření mechanické stability konzol sloužících k upevnění hlavic FSO spoje bylo motivováno požadavky nové aplikace FSO spoje. Tyto aplikace vyžadují přesné a stabilní mechanické upevnění hlavice. Jednou z perspektivních aplikací takového spoje je přenos informace o přesném čase, který vyžaduje přenos fáze koherentní optické vlny. Pro realizaci takového přenosu bylo třeba vyřešit zejména zavedení optické vlny v přijímači do optického vlákna s co nemenšími vazebními ztrátami. Negativně se při tomto přenosu projevuje vliv difrakce optické vlny na aperturách vysílače (TXA) a přijímače (RXA), vliv turbulence atmosférického přenosového prostředí a vibrace konzol upevňujících hlavice spoje. Pro potlačení vlivu turbulence na fluktuaci úhlu dopadu vlny na přijímací apertuře a vlivu větru vyvolávajícího vibrace konzol je na našem pracovišti vyvíjen relativně dostupný systém automatického směrování spoje (ATS) a studovány jsou vlivy zmíněných jevů na kvalitu přenosu.

BibTex


@inproceedings{BUT159633,
 author="Peter {Barcík} and Zdeněk {Kolka} and Viera {Biolková} and Marek {Novák} and Petr {Skryja} and Otakar {Wilfert}",
 title="Měření a analýza vibrací konzoly s hlavicí FSO",
 annote="Měření mechanické stability konzol sloužících k upevnění hlavic FSO spoje bylo motivováno požadavky nové aplikace FSO spoje. Tyto aplikace vyžadují přesné a stabilní mechanické upevnění hlavice. Jednou z perspektivních aplikací takového spoje je přenos informace o přesném čase, který vyžaduje přenos fáze koherentní optické vlny. Pro realizaci takového přenosu bylo třeba vyřešit zejména zavedení optické vlny v přijímači do optického vlákna s co nemenšími vazebními ztrátami. Negativně se při tomto přenosu projevuje vliv difrakce optické vlny na aperturách vysílače (TXA) a přijímače (RXA), vliv turbulence atmosférického přenosového prostředí a vibrace konzol upevňujících hlavice spoje. Pro potlačení vlivu turbulence na fluktuaci úhlu dopadu vlny na přijímací apertuře a vlivu větru vyvolávajícího vibrace konzol je na našem pracovišti vyvíjen relativně dostupný systém automatického směrování spoje (ATS) a studovány jsou vlivy zmíněných jevů na kvalitu přenosu.",
 address="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno",
 booktitle="Sborník příspěvků multioborové konference LASER59",
 chapter="159633",
 howpublished="print",
 institution="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno",
 year="2019",
 month="october",
 pages="1--2",
 publisher="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno",
 type="conference paper"
}