Publication detail

Vliv porozity a polymerních aditiv na morfologii, biodegradaci a biokompatibilitu kompozitních kostních cementů

Original Title

Vliv porozity a polymerních aditiv na morfologii, biodegradaci a biokompatibilitu kompozitních kostních cementů

Czech Title

Vliv porozity a polymerních aditiv na morfologii, biodegradaci a biokompatibilitu kompozitních kostních cementů

Language

cs

Original Abstract

Injektabilní polymer-fosfátový kostní cement založen na biodegradabilním termocitlivém kopolymeru kyseliny polymléčné, polyglykolové a polyethylenglykolu a resorbovatelném trikalcium fosfátu, byl modifikován jak z hlediska zvýšení porozity mechanickým napěněním, tak i různými aditivy zlepšujícími především morfologické a biomechanické vlastnosti jako jsou např. degradabilní polymerní mikrovlákna nebo bioaktivní polydopamin. V pilotních měřeních in-vitro testů bylo zjištěno, že interakcemi cementu s kultivačním médiem docházelo v prvních třech dnech k velkým výkyvům v hodnotách pH a také k výraznému uvolňování vápenatých iontů díky degradaci termocitlivého kopolymeru na kyselinu mléčnou a glykolovou. Nejlepším řešením by bylo provádět vytvrzování a in-vitro testy v jednom kroku, tj. vytvrzovat kostní cement přímo v kultivačním médiu s buňkami.

Czech abstract

Injektabilní polymer-fosfátový kostní cement založen na biodegradabilním termocitlivém kopolymeru kyseliny polymléčné, polyglykolové a polyethylenglykolu a resorbovatelném trikalcium fosfátu, byl modifikován jak z hlediska zvýšení porozity mechanickým napěněním, tak i různými aditivy zlepšujícími především morfologické a biomechanické vlastnosti jako jsou např. degradabilní polymerní mikrovlákna nebo bioaktivní polydopamin. V pilotních měřeních in-vitro testů bylo zjištěno, že interakcemi cementu s kultivačním médiem docházelo v prvních třech dnech k velkým výkyvům v hodnotách pH a také k výraznému uvolňování vápenatých iontů díky degradaci termocitlivého kopolymeru na kyselinu mléčnou a glykolovou. Nejlepším řešením by bylo provádět vytvrzování a in-vitro testy v jednom kroku, tj. vytvrzovat kostní cement přímo v kultivačním médiu s buňkami.

BibTex


@misc{BUT159464,
 author="Jana {Brtníková} and Kristýna {Valová} and Veronika {Grézlová} and Edgar Benjamin {Montufar Jimenez} and Tomáš {Zikmund} and Jozef {Kaiser} and Jan {Žídek} and Klára {Lysáková} and Lenka {Michlovská} and Věra {Lukášová} and Michala {Rampichová} and Tomáš {Suchý} and Radek {Sedláček} and Lucy {Vojtová}",
 title="Vliv porozity a polymerních aditiv na morfologii, biodegradaci a biokompatibilitu kompozitních kostních cementů",
 annote="Injektabilní polymer-fosfátový kostní cement založen na biodegradabilním termocitlivém kopolymeru kyseliny polymléčné, polyglykolové a polyethylenglykolu a resorbovatelném trikalcium fosfátu, byl modifikován jak z hlediska zvýšení porozity mechanickým napěněním, tak i různými aditivy zlepšujícími především morfologické a biomechanické vlastnosti jako jsou např. degradabilní polymerní mikrovlákna nebo bioaktivní polydopamin. V pilotních měřeních in-vitro testů bylo zjištěno, že interakcemi cementu s kultivačním médiem docházelo v prvních třech dnech k velkým výkyvům v hodnotách pH a také k výraznému uvolňování vápenatých iontů díky degradaci termocitlivého kopolymeru na kyselinu mléčnou a glykolovou. Nejlepším řešením by bylo provádět vytvrzování a in-vitro testy v jednom kroku, tj. vytvrzovat kostní cement přímo v kultivačním médiu s buňkami.",
 address="MSD, spol. s.r.o.",
 booktitle="XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019",
 chapter="159464",
 edition="MUDr. Barbara Kodešová, doc. MUDr. Daniel Lysák Ph.D., doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.",
 howpublished="print",
 institution="MSD, spol. s.r.o.",
 year="2019",
 month="april",
 pages="36--36",
 publisher="MSD, spol. s.r.o.",
 type="abstract"
}