Publication detail

Vliv bioaktivních aditiv na reologické vlastnosti kostního polymer-fosfátového cementu

Original Title

Vliv bioaktivních aditiv na reologické vlastnosti kostního polymer-fosfátového cementu

Czech Title

Vliv bioaktivních aditiv na reologické vlastnosti kostního polymer-fosfátového cementu

Language

cs

Original Abstract

Kostní cementy na bázi orthofosforečnanu vápenatého jsou velice atraktivním materiálem pro kostní tkáňové inženýrství a to zejména díky jejich schopnosti samovytvrzování in vivo za fyziologických podmíne. Využívají se zejména ortopedii, či zubním lékařství. Vzhledem k velice dobré injektabilitě mají velký potenciál například v oblasti mini-invazivní chirurgie Stěžejním parametrem v souvislosti s injektabilitou cementů je důkladná znalost reologických vlastností, které je nutné sledovat vždy, kdy se jakýmkoliv způsobem zasahuje do složení cementů. Cílem této studie bylo zjistit a popsat vliv bioaktivních aditiv na reologické chování polymer-kompozitních kostních cementů.

Czech abstract

Kostní cementy na bázi orthofosforečnanu vápenatého jsou velice atraktivním materiálem pro kostní tkáňové inženýrství a to zejména díky jejich schopnosti samovytvrzování in vivo za fyziologických podmíne. Využívají se zejména ortopedii, či zubním lékařství. Vzhledem k velice dobré injektabilitě mají velký potenciál například v oblasti mini-invazivní chirurgie Stěžejním parametrem v souvislosti s injektabilitou cementů je důkladná znalost reologických vlastností, které je nutné sledovat vždy, kdy se jakýmkoliv způsobem zasahuje do složení cementů. Cílem této studie bylo zjistit a popsat vliv bioaktivních aditiv na reologické chování polymer-kompozitních kostních cementů.

BibTex


@misc{BUT159266,
 author="Kristýna {Valová} and Lenka {Michlovská} and Edgar Benjamin {Montufar Jimenez} and Pavel {Kopel} and Vojtěch {Adam} and Lucy {Vojtová}",
 title="Vliv bioaktivních aditiv na reologické vlastnosti kostního polymer-fosfátového cementu",
 annote="Kostní cementy na bázi orthofosforečnanu vápenatého jsou velice atraktivním materiálem pro kostní tkáňové inženýrství a to zejména díky jejich schopnosti samovytvrzování in vivo za fyziologických podmíne. Využívají se zejména ortopedii, či zubním lékařství. Vzhledem k velice dobré injektabilitě mají velký potenciál například v oblasti mini-invazivní chirurgie Stěžejním parametrem v souvislosti s injektabilitou cementů je důkladná znalost reologických vlastností, které je nutné sledovat vždy, kdy se jakýmkoliv způsobem zasahuje do složení cementů. Cílem této studie bylo zjistit a popsat vliv bioaktivních aditiv na reologické chování polymer-kompozitních kostních cementů.",
 address="MSD, spol. s.r.o.",
 booktitle="XI. Mezinárodní konference Bioimplantologie 2019",
 chapter="159266",
 howpublished="print",
 institution="MSD, spol. s.r.o.",
 year="2019",
 month="april",
 pages="31--31",
 publisher="MSD, spol. s.r.o.",
 type="abstract"
}