Publication detail

Důsledky použití ortotropního materiálu pro demoliční zařízení

ZEIZINGER, L. POKORNÝ, P. POKORNÝ, P.

Original Title

Důsledky použití ortotropního materiálu pro demoliční zařízení

Czech Title

Důsledky použití ortotropního materiálu pro demoliční zařízení

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá použitím ortotropního materiálu pro tvářecí a demoliční zařízení. Pro výpočet je použito kvazidynamického modelu. Zkoumají se silové účinky do podloží. Při simulacích se kladen důraz na množství použitého ortotropního materiálu. Data jsou interpretováná pro návrh nového ortotropního tlumiče stroje.

Czech abstract

Tato práce se zabývá použitím ortotropního materiálu pro tvářecí a demoliční zařízení. Pro výpočet je použito kvazidynamického modelu. Zkoumají se silové účinky do podloží. Při simulacích se kladen důraz na množství použitého ortotropního materiálu. Data jsou interpretováná pro návrh nového ortotropního tlumiče stroje.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT157492,
 author="Lukáš {Zeizinger} and Přemysl {Pokorný} and Prokop {Pokorný}",
 title="Důsledky použití ortotropního materiálu pro demoliční zařízení",
 annote="Tato práce se zabývá použitím ortotropního materiálu pro tvářecí a demoliční zařízení. Pro výpočet je použito kvazidynamického modelu. Zkoumají se silové účinky do podloží. Při simulacích se kladen důraz na množství použitého ortotropního materiálu. Data jsou interpretováná pro návrh nového ortotropního tlumiče stroje.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 booktitle="Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů",
 chapter="157492",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 year="2018",
 month="september",
 pages="222--226",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 type="conference paper"
}