Publication detail

Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik

ŠIMŮNEK, P. LANÍKOVÁ, I. ŠTĚPÁNEK, P. VENCLOVSKÝ, J. JUNEK, L.

Original Title

Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik

Czech Title

Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá možnostmi numerického zpracování expertních analýz při použití matice rizik. Jsou popsány varianty numerických výstupů z matice rizik, mimo jiné pomocí nástrojů fuzzy logiky.

Czech abstract

Článek se zabývá možnostmi numerického zpracování expertních analýz při použití matice rizik. Jsou popsány varianty numerických výstupů z matice rizik, mimo jiné pomocí nástrojů fuzzy logiky.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT157114,
 author="Petr {Šimůnek} and Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek} and Jakub {Venclovský} and Lukáš {Junek}",
 title="Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik",
 annote="Článek se zabývá možnostmi numerického zpracování expertních analýz při použití matice rizik. Jsou popsány varianty numerických výstupů z matice rizik, mimo jiné pomocí nástrojů fuzzy logiky.",
 address="Vysoké učení technické v Brně,",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019",
 chapter="157114",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně,",
 year="2019",
 month="january",
 pages="620--627",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně,",
 type="conference paper"
}