Publication detail

Teorie oceňování nemovitých věcí

KLIKA, P. KLEDUS, R.

Original Title

Teorie oceňování nemovitých věcí

Czech Title

Teorie oceňování nemovitých věcí

Language

cs

Original Abstract

Ve studijním textu se dozvíte základní informace o oceňování nemovitých věcí. Jedná se především o základní názvosloví, metody oceňování v tuzemsku a v zahraničí a stručně se seznámíte i s možností využití výpočetních programů pro účely oceňování. Cílem textu je, aby čtenář získal základní znalosti o metodách a postupech používaných při oceňování nemovitstých věcí.

Czech abstract

Ve studijním textu se dozvíte základní informace o oceňování nemovitých věcí. Jedná se především o základní názvosloví, metody oceňování v tuzemsku a v zahraničí a stručně se seznámíte i s možností využití výpočetních programů pro účely oceňování. Cílem textu je, aby čtenář získal základní znalosti o metodách a postupech používaných při oceňování nemovitstých věcí.

Full text in the Digital Library

Documents

BibTex


@misc{BUT156530,
 author="Pavel {Klika} and Robert {Kledus}",
 title="Teorie oceňování nemovitých věcí",
 annote="Ve studijním textu se dozvíte základní informace o oceňování nemovitých věcí. Jedná se především o základní názvosloví, metody oceňování v tuzemsku a v zahraničí a stručně se seznámíte i s možností využití výpočetních programů pro účely oceňování. Cílem textu je, aby čtenář získal základní znalosti o metodách a postupech používaných při oceňování nemovitstých věcí.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 booktitle="TEORIE OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ",
 chapter="156530",
 edition="první",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 year="2019",
 month="april",
 pages="1--131",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 type="course reader"
}