Publication detail

Studie metod zkoušení a analýzy valivých kontaktů

Original Title

Studie metod zkoušení a analýzy valivých kontaktů

Czech Title

Studie metod zkoušení a analýzy valivých kontaktů

Language

cs

Original Abstract

Zpráva shrnuje současné možnosti laboratorních metod, jejichž cílem je zkoušení a analýza valivých kontaktů se zaměřením na aplikaci v oblasti valivých ložisek.

Czech abstract

Zpráva shrnuje současné možnosti laboratorních metod, jejichž cílem je zkoušení a analýza valivých kontaktů se zaměřením na aplikaci v oblasti valivých ložisek.

BibTex


@techreport{BUT156226,
 author="František {Vlašic} and Pavel {Mazal} and Libor {Nohál} and Houssam {Mahmoud}",
 title="Studie metod zkoušení a analýzy valivých kontaktů",
 annote="Zpráva shrnuje současné možnosti laboratorních metod, jejichž cílem je zkoušení a analýza valivých kontaktů se zaměřením na aplikaci v oblasti valivých ložisek.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="156226",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2018",
 month="december",
 pages="1--12",
 publisher="VUT v Brně",
 type="report"
}