Publication detail

Využití Matlabu při optimalizaci mikropáskových antén pomocí genetických algoritmů

Original Title

Využití Matlabu při optimalizaci mikropáskových antén pomocí genetických algoritmů

Czech Title

Využití Matlabu při optimalizaci mikropáskových antén pomocí genetických algoritmů

Language

cs

Original Abstract

Abstrakt: Článek pojednává o využití programu Matlab pro optimalizaci mikropáskových antén pomocí genetických algoritmů. Antény byly optimalizovány na dvou kmitočtech, optimalizačním kritériem bylo impedanční přizpůsobení antén. Matlab zde sloužil jako řídicí software ovládající program Zeland IE3D, ve kterém se počítá činitel odrazu S11 antén, a dále jako prostředek realizující jednotlivé kroky optimalizačního genetického algoritmu. Kód v Matlabu rovněž upravoval soubor ovládající spuštění výpočtu v IE3D, import výstupních hodnot rozptylových parametrů do Matlabu a také generoval první generaci jedinců v genetické optimalizaci.

Czech abstract

Abstrakt: Článek pojednává o využití programu Matlab pro optimalizaci mikropáskových antén pomocí genetických algoritmů. Antény byly optimalizovány na dvou kmitočtech, optimalizačním kritériem bylo impedanční přizpůsobení antén. Matlab zde sloužil jako řídicí software ovládající program Zeland IE3D, ve kterém se počítá činitel odrazu S11 antén, a dále jako prostředek realizující jednotlivé kroky optimalizačního genetického algoritmu. Kód v Matlabu rovněž upravoval soubor ovládající spuštění výpočtu v IE3D, import výstupních hodnot rozptylových parametrů do Matlabu a také generoval první generaci jedinců v genetické optimalizaci.

BibTex


@inproceedings{BUT15611,
 author="Jiří {Horák} and Zbyněk {Raida} and Zbyněk {Lukeš}",
 title="Využití Matlabu při optimalizaci mikropáskových antén pomocí genetických algoritmů",
 annote="Abstrakt:
Článek pojednává o využití programu Matlab pro optimalizaci mikropáskových antén pomocí genetických algoritmů. Antény byly optimalizovány na dvou kmitočtech, optimalizačním kritériem bylo impedanční přizpůsobení antén. 
Matlab zde sloužil jako řídicí software ovládající program Zeland IE3D, ve kterém se počítá činitel odrazu S11 antén, a dále jako prostředek realizující jednotlivé kroky optimalizačního genetického algoritmu. Kód v Matlabu rovněž upravoval soubor ovládající spuštění výpočtu v IE3D, import výstupních hodnot rozptylových parametrů do Matlabu a také generoval první generaci jedinců v genetické optimalizaci.
",
 address="Vydavatelství VŠCHT Praha, Technická 5, 16628, Praha 6",
 booktitle="13th Annual Conference Proceedings",
 chapter="15611",
 institution="Vydavatelství VŠCHT Praha, Technická 5, 16628, Praha 6",
 year="2005",
 month="november",
 pages="1",
 publisher="Vydavatelství VŠCHT Praha, Technická 5, 16628, Praha 6",
 type="conference paper"
}