Publication detail

Návrh a optimalizace trychtýřových antén v programu FEMLAB

Original Title

Návrh a optimalizace trychtýřových antén v programu FEMLAB

Czech Title

Návrh a optimalizace trychtýřových antén v programu FEMLAB

Language

cs

Original Abstract

Abstrakt: Článek pojednává o návrhu trychtýřových antén v programu FEMLAB a jejich optimalizaci vybranými globálními optimalizačními metodami (využívány byly genetické algoritmy). Jako kritérium optimality byla zvolena shoda směrových charakteristik antény se směrovými charakteristikami požadovanými. Výsledky optimalizací byly ověřeny v programu CST Microwave Studio.

Czech abstract

Abstrakt: Článek pojednává o návrhu trychtýřových antén v programu FEMLAB a jejich optimalizaci vybranými globálními optimalizačními metodami (využívány byly genetické algoritmy). Jako kritérium optimality byla zvolena shoda směrových charakteristik antény se směrovými charakteristikami požadovanými. Výsledky optimalizací byly ověřeny v programu CST Microwave Studio.

BibTex


@inproceedings{BUT15610,
 author="Petr {Chmela} and Zbyněk {Raida}",
 title="Návrh a optimalizace trychtýřových antén v programu FEMLAB",
 annote="Abstrakt:
Článek pojednává o návrhu trychtýřových antén v programu FEMLAB a jejich optimalizaci vybranými globálními optimalizačními metodami (využívány byly genetické algoritmy). Jako kritérium optimality byla zvolena shoda směrových charakteristik antény se směrovými charakteristikami požadovanými. Výsledky optimalizací byly ověřeny v programu CST Microwave Studio.",
 address="Vydavatelství VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6",
 booktitle="13th Annual Conference Proceedings",
 chapter="15610",
 institution="Vydavatelství VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6",
 year="2005",
 month="november",
 pages="1",
 publisher="Vydavatelství VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6",
 type="conference paper"
}