Publication detail

Industrial Notes

KISZKA, J.

Original Title

Industrial Notes

Czech Title

Industrial Notes

Language

cs

Original Abstract

Tento sešit, záznamník, notes zaznamenává průběh a výsledky práce 1. fáze programu „Industriál“ a grantu „Revitalizace slezského industriálního dědictví v pracích českých a polských studentů architektury”, jenž je součástí programu a určitou tečkou. Před tím na ostravském Pentagramu jsme si odzkoušeli a pochopili metodu výzkumu, zejména deskripci, sběr dat, jejich klasifikaci. Během trvání série workshopů „Brownfields“ jsme prohlubovali znalosti z možností využitelnosti nevyužitých areálů. Celý cyklus akcí se jmenovatelem Hranice a Pohraničí nás přiblížil ke vnímání systému a hlavně jeho středu a hranic a k odlišnosti metod měkkého výzkumu a k problematice participace. Společné mezinárodní workshopy v Gliwicích, Zabrzi, Katowicích a v Příboře byly již zaměřené na industriál, na opětovné využití industriální struktury a její konverzi. To jsme se vesměs zabývali tím, co je ve Slezsku polském i českém nejpatrnější, tedy těžkým průmyslem, doly a provozy s nimi souvisejícími.

Czech abstract

Tento sešit, záznamník, notes zaznamenává průběh a výsledky práce 1. fáze programu „Industriál“ a grantu „Revitalizace slezského industriálního dědictví v pracích českých a polských studentů architektury”, jenž je součástí programu a určitou tečkou. Před tím na ostravském Pentagramu jsme si odzkoušeli a pochopili metodu výzkumu, zejména deskripci, sběr dat, jejich klasifikaci. Během trvání série workshopů „Brownfields“ jsme prohlubovali znalosti z možností využitelnosti nevyužitých areálů. Celý cyklus akcí se jmenovatelem Hranice a Pohraničí nás přiblížil ke vnímání systému a hlavně jeho středu a hranic a k odlišnosti metod měkkého výzkumu a k problematice participace. Společné mezinárodní workshopy v Gliwicích, Zabrzi, Katowicích a v Příboře byly již zaměřené na industriál, na opětovné využití industriální struktury a její konverzi. To jsme se vesměs zabývali tím, co je ve Slezsku polském i českém nejpatrnější, tedy těžkým průmyslem, doly a provozy s nimi souvisejícími.

Documents

BibTex


@book{BUT156066,
 author="Josef {Kiszka}",
 title="Industrial Notes",
 annote="Tento sešit, záznamník, notes zaznamenává průběh a výsledky práce 1. fáze programu „Industriál“ a grantu „Revitalizace slezského industriálního dědictví v pracích českých a polských studentů architektury”, jenž je součástí programu a určitou tečkou. Před tím na ostravském Pentagramu jsme si odzkoušeli a pochopili metodu výzkumu, zejména deskripci, sběr dat, jejich klasifikaci. Během trvání série workshopů „Brownfields“ jsme prohlubovali znalosti z možností využitelnosti nevyužitých areálů. Celý cyklus akcí se jmenovatelem Hranice a Pohraničí nás přiblížil ke vnímání systému a hlavně jeho středu a hranic a k odlišnosti metod měkkého výzkumu a k problematice participace. Společné mezinárodní workshopy v Gliwicích, Zabrzi, Katowicích a v Příboře byly již zaměřené na industriál, na opětovné využití industriální struktury a její konverzi. To jsme se vesměs zabývali tím, co je ve Slezsku polském i českém nejpatrnější, tedy těžkým průmyslem, doly a provozy s nimi souvisejícími.",
 address="ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s",
 chapter="156066",
 howpublished="print",
 institution="ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s",
 year="2014",
 month="january",
 publisher="ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o. p. s",
 type="book"
}