Publication detail

Novinky v daňovém řádu dle vládního návrhu zákona obsaženého ve sněmovním tisku 206 - stav po 3. čtení

BRYCHTA, K.

Original Title

Novinky v daňovém řádu dle vládního návrhu zákona obsaženého ve sněmovním tisku 206 - stav po 3. čtení

Czech Title

Novinky v daňovém řádu dle vládního návrhu zákona obsaženého ve sněmovním tisku 206 - stav po 3. čtení

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s legislativními změnami v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Úvodní část příspěvku prezentuje legislativní změny obsažené ve vládním návrhu zákona. Navazující část popisuje pozměňovací návrhy vnesené v rámci legislativního procesu a výsledek hlasování o pozměňovacích změnách.

Czech abstract

Příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s legislativními změnami v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Úvodní část příspěvku prezentuje legislativní změny obsažené ve vládním návrhu zákona. Navazující část popisuje pozměňovací návrhy vnesené v rámci legislativního procesu a výsledek hlasování o pozměňovacích změnách.

Documents

BibTex


@article{BUT155977,
 author="Karel {Brychta}",
 title="Novinky v daňovém řádu dle vládního návrhu zákona obsaženého ve sněmovním tisku 206 - stav po 3. čtení",
 annote="Příspěvek si klade za cíl seznámit čtenáře s legislativními změnami v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Úvodní část příspěvku prezentuje legislativní změny obsažené ve vládním návrhu zákona. Navazující část popisuje pozměňovací návrhy vnesené v rámci legislativního procesu a výsledek hlasování o pozměňovacích změnách.",
 address="Wolters Kluwer",
 chapter="155977",
 howpublished="print",
 institution="Wolters Kluwer",
 number="2",
 volume="XXIV",
 year="2019",
 month="february",
 pages="6--8",
 publisher="Wolters Kluwer",
 type="journal article - other"
}