Publication detail

Possibilities and Limits of the Nordtest Method (NT BUILD 492) for Fibre Reinforced Concrete

KNAPOVÁ, J. STEHLÍK, M.

Original Title

Možnosti a limity využití metody Nordtest (NT BUILD 492) pro vláknobetony

Czech Title

Možnosti a limity využití metody Nordtest (NT BUILD 492) pro vláknobetony

English Title

Possibilities and Limits of the Nordtest Method (NT BUILD 492) for Fibre Reinforced Concrete

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Metoda Nordtest NT BUILD 492 je vhodnou metodou pro zkoušení pronikání chloridů do materiálů s cementovou matricí, konkrétně betonu. Metodou stanovený koeficient migrace chloridů je poté měřítkem odolnosti zkoušeného materiálu vůči pronikání chloridů. Tato migrace chloridů je pohybem nabitých iontů způsobeným vnějším elektrickým polem. Ocelová vlákna vláknobetonu vedou velmi dobře elektrický proud, což je pro použití této metody problematické. Výzkum se proto zabývá, do jaké míry je metoda Nordtest NT BUILD 492 použitelná pro tyto drátkobetony, a hledá její limity.

Czech abstract

Metoda Nordtest NT BUILD 492 je vhodnou metodou pro zkoušení pronikání chloridů do materiálů s cementovou matricí, konkrétně betonu. Metodou stanovený koeficient migrace chloridů je poté měřítkem odolnosti zkoušeného materiálu vůči pronikání chloridů. Tato migrace chloridů je pohybem nabitých iontů způsobeným vnějším elektrickým polem. Ocelová vlákna vláknobetonu vedou velmi dobře elektrický proud, což je pro použití této metody problematické. Výzkum se proto zabývá, do jaké míry je metoda Nordtest NT BUILD 492 použitelná pro tyto drátkobetony, a hledá její limity.

English abstract

The Nordtest NT BUILD 942 method is a suitable method for testing chloride penetration into cement-based materials, concrete in particular. The chlorides migration coefficient, that is determined by the method, is a measure of the resistance of the tested material to chloride penetration. This chloride migration is specified as a movement of charged ions caused by an external electric field. Steel fibres in the FRC lead electric current very well, which is problematical for the use of this method. Therefore, the research investigates the extent to which the Nordtest method NT BUILD 492 is applicable to steel FRC and looks for its limits.

Keywords

Nordtest, NT BUILD 492, fibre reinforced concrete, chlorides, degradation of concrete

Released

31.01.2019

Publisher

FAST, Vysoké učení technické v Brně. ECON publishing, Brno

Location

Brno

ISBN

978-80-86433-71-4

Book

JUNIORSTAV 2019. Sborník příspěvků

Pages from

314

Pages to

320

Pages count

639

URL

BibTex


@inproceedings{BUT155520,
 author="Jana {Knapová} and Michal {Stehlík}",
 title="Možnosti a limity využití metody Nordtest (NT BUILD 492) pro vláknobetony",
 annote="Metoda Nordtest NT BUILD 492 je vhodnou metodou pro zkoušení pronikání chloridů do materiálů s cementovou matricí, konkrétně betonu. Metodou stanovený koeficient migrace chloridů je poté měřítkem odolnosti zkoušeného materiálu vůči pronikání chloridů. Tato migrace chloridů je pohybem nabitých iontů způsobeným vnějším elektrickým polem. Ocelová vlákna vláknobetonu vedou velmi dobře elektrický proud, což je pro použití této metody problematické. Výzkum se proto zabývá, do jaké míry je metoda Nordtest NT BUILD 492 použitelná pro tyto drátkobetony, a hledá její limity.",
 address="FAST, Vysoké učení technické v Brně. ECON publishing, Brno",
 booktitle="JUNIORSTAV 2019. Sborník příspěvků",
 chapter="155520",
 howpublished="print",
 institution="FAST, Vysoké učení technické v Brně. ECON publishing, Brno",
 year="2019",
 month="january",
 pages="314--320",
 publisher="FAST, Vysoké učení technické v Brně. ECON publishing, Brno",
 type="conference paper"
}