Publication detail

Možnosti a limity využití metody Nordtest (NT BUILD 492) pro vláknobetony

Original Title

Možnosti a limity využití metody Nordtest (NT BUILD 492) pro vláknobetony

Czech Title

Možnosti a limity využití metody Nordtest (NT BUILD 492) pro vláknobetony

Language

cs

Original Abstract

Metoda Nordtest NT BUILD 492 je vhodnou metodou pro zkoušení pronikání chloridů do materiálů s cementovou matricí, konkrétně betonu. Metodou stanovený koeficient migrace chloridů je poté měřítkem odolnosti zkoušeného materiálu vůči pronikání chloridů. Tato migrace chloridů je pohybem nabitých iontů způsobeným vnějším elektrickým polem. Ocelová vlákna vláknobetonu vedou velmi dobře elektrický proud, což je pro použití této metody problematické. Výzkum se proto zabývá, do jaké míry je metoda Nordtest NT BUILD 492 použitelná pro tyto drátkobetony, a hledá její limity.

Czech abstract

Metoda Nordtest NT BUILD 492 je vhodnou metodou pro zkoušení pronikání chloridů do materiálů s cementovou matricí, konkrétně betonu. Metodou stanovený koeficient migrace chloridů je poté měřítkem odolnosti zkoušeného materiálu vůči pronikání chloridů. Tato migrace chloridů je pohybem nabitých iontů způsobeným vnějším elektrickým polem. Ocelová vlákna vláknobetonu vedou velmi dobře elektrický proud, což je pro použití této metody problematické. Výzkum se proto zabývá, do jaké míry je metoda Nordtest NT BUILD 492 použitelná pro tyto drátkobetony, a hledá její limity.

BibTex


@inproceedings{BUT155520,
 author="Jana {Knapová} and Michal {Stehlík}",
 title="Možnosti a limity využití metody Nordtest (NT BUILD 492) pro vláknobetony",
 annote="Metoda Nordtest NT BUILD 492 je vhodnou metodou pro zkoušení pronikání chloridů do materiálů s cementovou matricí, konkrétně betonu. Metodou stanovený koeficient migrace chloridů je poté měřítkem odolnosti zkoušeného materiálu vůči pronikání chloridů. Tato migrace chloridů je pohybem nabitých iontů způsobeným vnějším elektrickým polem. Ocelová vlákna vláknobetonu vedou velmi dobře elektrický proud, což je pro použití této metody problematické. Výzkum se proto zabývá, do jaké míry je metoda Nordtest NT BUILD 492 použitelná pro tyto drátkobetony, a hledá její limity.",
 address="FAST, Vysoké učení technické v Brně. ECON publishing, Brno",
 booktitle="JUNIORSTAV 2019. Sborník příspěvků",
 chapter="155520",
 howpublished="print",
 institution="FAST, Vysoké učení technické v Brně. ECON publishing, Brno",
 year="2019",
 month="january",
 pages="314--320",
 publisher="FAST, Vysoké učení technické v Brně. ECON publishing, Brno",
 type="conference paper"
}