Publication detail

Analýza vnitřní struktury proudění v kanálu s záporným stupněm ve dně

Original Title

Analýza vnitřní struktury proudění v kanálu s záporným stupněm ve dně

Czech Title

Analýza vnitřní struktury proudění v kanálu s záporným stupněm ve dně

Language

cs

Original Abstract

Laboratoř vodohospodářského výzkumu (LVV) Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně je spoluřešitelským pracovištěm výzkumného projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky "Vyšetřování turbulentního smykového proudění v kanálech s náhlým rozšířením průřezu" reg. č.: 101/03/0018. V prvním roce řešení tohoto výzkumného projektu byl proveden experiment na přímém kanálu s rozšířením obdélníkového průřezu 200 x 180 mm na čtvercový průřez 200 x 200 mm (negativní stupeň ve dně 20 mm) při tlakovém proudění - publikováno na konf. IM 2004. Příspěvek stručně prezentuje průběh a výsledky druhého roku řešení. Experiment navázal měřením parametrů proudění na modelu shodného tvaru při provozu s volnou hladinou. Další série měření byly provedeny na kanálu s rozšířením průřezu 200 x 160 mm na průřez 200 x 200 mm (negativní stupeň ve dně 40 mm) při obou režimech proudění. Účelem experimentů bylo získat vstupní a ověřovací data pro "odladění" matematických modelů realizovaných na řešitelském pracovišti - Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky.

Czech abstract

Laboratoř vodohospodářského výzkumu (LVV) Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně je spoluřešitelským pracovištěm výzkumného projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky "Vyšetřování turbulentního smykového proudění v kanálech s náhlým rozšířením průřezu" reg. č.: 101/03/0018. V prvním roce řešení tohoto výzkumného projektu byl proveden experiment na přímém kanálu s rozšířením obdélníkového průřezu 200 x 180 mm na čtvercový průřez 200 x 200 mm (negativní stupeň ve dně 20 mm) při tlakovém proudění - publikováno na konf. IM 2004. Příspěvek stručně prezentuje průběh a výsledky druhého roku řešení. Experiment navázal měřením parametrů proudění na modelu shodného tvaru při provozu s volnou hladinou. Další série měření byly provedeny na kanálu s rozšířením průřezu 200 x 160 mm na průřez 200 x 200 mm (negativní stupeň ve dně 40 mm) při obou režimech proudění. Účelem experimentů bylo získat vstupní a ověřovací data pro "odladění" matematických modelů realizovaných na řešitelském pracovišti - Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT15538,
 author="Pavel {Zubík} and Jan {Šulc}",
 title="Analýza vnitřní struktury proudění v kanálu s záporným stupněm ve dně",
 annote="Laboratoř vodohospodářského výzkumu (LVV) Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně je spoluřešitelským pracovištěm výzkumného projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky "Vyšetřování turbulentního smykového proudění v kanálech s náhlým rozšířením průřezu" reg. č.: 101/03/0018. V prvním roce řešení tohoto výzkumného projektu byl proveden experiment na přímém kanálu s rozšířením obdélníkového průřezu 200 x 180 mm na čtvercový průřez 200 x 200 mm (negativní stupeň ve dně 20 mm) při tlakovém proudění - publikováno na konf. IM 2004. Příspěvek stručně prezentuje průběh a výsledky druhého roku řešení. Experiment navázal měřením parametrů proudění na modelu shodného tvaru při provozu s volnou hladinou. Další série měření byly provedeny na kanálu s rozšířením průřezu 200 x 160 mm na průřez 200 x 200 mm (negativní stupeň ve dně 40 mm) při obou režimech proudění. Účelem experimentů bylo získat vstupní a ověřovací data pro "odladění" matematických modelů realizovaných na řešitelském pracovišti - Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky.",
 address="Ústav termomechaniky AVČR",
 booktitle="ENGINEERING MECHANICS 2005",
 chapter="15538",
 howpublished="print",
 institution="Ústav termomechaniky AVČR",
 year="2005",
 month="may",
 pages="365--375",
 publisher="Ústav termomechaniky AVČR",
 type="conference paper"
}