Publication detail

Nepředvídatelné vlastnosti antibakteriálního kostního lepidla

Original Title

Nepředvídatelné vlastnosti antibakteriálního kostního lepidla

Czech Title

Nepředvídatelné vlastnosti antibakteriálního kostního lepidla

Language

cs

Original Abstract

Injektabilní kostní výplně (cementy) na bázi samotuhnoucího fosforečnanu vápenatého (CaP) se mohou uplatnit v miniinvazivní chirurgii, ortopedii, traumatologii či zubním lékařství. V těchto lékařských oborech bývá významným problémem infekce kostí (osteomyelitida), která se běžně hojně léčí antibiotiky. Z důvodu zabránění, vzniku či množení nežádoucích bakterií v místě defektu byly v našem případě do kostního adhezivního cementu (neboli lepidla) na bázi termocitlivého polymeru a CaP přidány nanočástice selenu (SeNPs) s cílem jejich postupného uvolňování. Tímto způsobem by mohlo dojít k částečnému zabránění nadužívání antibiotik.

Czech abstract

Injektabilní kostní výplně (cementy) na bázi samotuhnoucího fosforečnanu vápenatého (CaP) se mohou uplatnit v miniinvazivní chirurgii, ortopedii, traumatologii či zubním lékařství. V těchto lékařských oborech bývá významným problémem infekce kostí (osteomyelitida), která se běžně hojně léčí antibiotiky. Z důvodu zabránění, vzniku či množení nežádoucích bakterií v místě defektu byly v našem případě do kostního adhezivního cementu (neboli lepidla) na bázi termocitlivého polymeru a CaP přidány nanočástice selenu (SeNPs) s cílem jejich postupného uvolňování. Tímto způsobem by mohlo dojít k částečnému zabránění nadužívání antibiotik.

BibTex


@misc{BUT155374,
 author="Lucy {Vojtová} and Veronika {Grézlová} and Lenka {Michlovská} and Jana {Brtníková} and Kristýna {Šmerková} and Silvia {Kočiová} and Kristýna {Valová} and Pavel {Diviš} and Michala {Rampichová} and Vojtěch {Adam}",
 title="Nepředvídatelné vlastnosti antibakteriálního kostního lepidla",
 annote="Injektabilní kostní výplně (cementy) na bázi samotuhnoucího fosforečnanu vápenatého (CaP) se mohou uplatnit v miniinvazivní chirurgii, ortopedii, traumatologii či zubním lékařství. V těchto lékařských oborech bývá významným problémem infekce kostí (osteomyelitida), která se běžně hojně léčí antibiotiky. Z důvodu zabránění, vzniku či množení nežádoucích bakterií v místě defektu byly v našem případě do kostního adhezivního cementu (neboli lepidla) na bázi termocitlivého polymeru a CaP přidány nanočástice selenu (SeNPs) s cílem jejich postupného uvolňování. Tímto způsobem by mohlo dojít k částečnému zabránění nadužívání antibiotik.",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="Biomateriály a jejich povrchy XI.",
 chapter="155374",
 howpublished="print",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2018",
 month="september",
 pages="11--12",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="abstract"
}