Publication detail

Posouzení možnosti detekce úniků tlakového vzduchu ultrazvukovým měřením

Original Title

Posouzení možnosti detekce úniků tlakového vzduchu ultrazvukovým měřením

Czech Title

Posouzení možnosti detekce úniků tlakového vzduchu ultrazvukovým měřením

Language

cs

Original Abstract

V rámci prováděných testů na detekci úniků s pomocí jedné diagnostické jednotky u spolupracujících zákazníků bylo tentokrát realizováno ultrazvukové měření (UZM) prostřednictvím zástupce firmy TSI System. Ověření možnosti detekce úniků na předem připraveném pneumatickém obvodě, který reprezentuje zjednodušený model systému ovládání otevírání dveří autobusů, bylo uskutečněno na půdě Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně dne 10. 5. 2018 v době od 9:00 do 11:30. Zúčastnili se členové řešitelského týmu VUT v Brně, hlavní řešitel projektu a zejména ředitel firmy TSI System s.r.o. Libor Keller, který prováděl měření a seznamoval ostatní účastníky s možnostmi využití diagnostické sady Ultraprobe.

Czech abstract

V rámci prováděných testů na detekci úniků s pomocí jedné diagnostické jednotky u spolupracujících zákazníků bylo tentokrát realizováno ultrazvukové měření (UZM) prostřednictvím zástupce firmy TSI System. Ověření možnosti detekce úniků na předem připraveném pneumatickém obvodě, který reprezentuje zjednodušený model systému ovládání otevírání dveří autobusů, bylo uskutečněno na půdě Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně dne 10. 5. 2018 v době od 9:00 do 11:30. Zúčastnili se členové řešitelského týmu VUT v Brně, hlavní řešitel projektu a zejména ředitel firmy TSI System s.r.o. Libor Keller, který prováděl měření a seznamoval ostatní účastníky s možnostmi využití diagnostické sady Ultraprobe.

BibTex


@techreport{BUT155124,
  author="František {Vlašic} and Vendula {Skřivánková} and Houssam {Mahmoud}",
  title="Posouzení možnosti detekce úniků tlakového vzduchu ultrazvukovým měřením",
  annote="V rámci prováděných testů na detekci úniků s pomocí jedné diagnostické jednotky u spolupracujících zákazníků bylo tentokrát realizováno ultrazvukové měření (UZM) prostřednictvím zástupce firmy TSI System. Ověření možnosti detekce úniků na předem připraveném pneumatickém obvodě, který reprezentuje zjednodušený model systému ovládání otevírání dveří autobusů, bylo uskutečněno na půdě Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně dne 10. 5. 2018 v době od 9:00 do 11:30. Zúčastnili se členové řešitelského týmu VUT v Brně, hlavní řešitel projektu a zejména ředitel firmy TSI System s.r.o. Libor Keller, který prováděl měření a seznamoval ostatní účastníky s možnostmi využití diagnostické sady Ultraprobe.",
  chapter="155124",
  howpublished="online",
  year="2018",
  month="may",
  pages="1--6",
  type="report"
}