Publication detail

Odstranění prolínání obsahu scén při komprimaci video signálů pomocí 3D DCT

Original Title

Odstranění prolínání obsahu scén při komprimaci video signálů pomocí 3D DCT

Czech Title

Odstranění prolínání obsahu scén při komprimaci video signálů pomocí 3D DCT

Language

cs

Original Abstract

Při komprimaci obrazových dat pomocí trojrozměrné diskrétní kosinové transformace dochází v rekonstruované sekvenci k prolínání obsahu. Obsahuje-li vstup kodéru snímky pouze jedné, tématicky neměnné sekvence, je vliv prolínání téměř nepostřehnutelný. Situace je odlišná, obsahuje-li blok vstupních snímků střih, tj. dochází-li v obsahu kódované scény k prudké změně obsahu. V tomto případě je v rekonstruované sekvenci prolínání obsahu jedné sekvence do druhé velmi patrné a pro diváka rušivé. Tento příspěvek představuje způsob odstranění tohoto prolínání pomocí separace výpočtu transformačního kódování v závislosti na obsahu scény.

Czech abstract

Při komprimaci obrazových dat pomocí trojrozměrné diskrétní kosinové transformace dochází v rekonstruované sekvenci k prolínání obsahu. Obsahuje-li vstup kodéru snímky pouze jedné, tématicky neměnné sekvence, je vliv prolínání téměř nepostřehnutelný. Situace je odlišná, obsahuje-li blok vstupních snímků střih, tj. dochází-li v obsahu kódované scény k prudké změně obsahu. V tomto případě je v rekonstruované sekvenci prolínání obsahu jedné sekvence do druhé velmi patrné a pro diváka rušivé. Tento příspěvek představuje způsob odstranění tohoto prolínání pomocí separace výpočtu transformačního kódování v závislosti na obsahu scény.

BibTex


@inproceedings{BUT15314,
 author="Tomáš {Frýza}",
 title="Odstranění prolínání obsahu scén při komprimaci video signálů pomocí 3D DCT",
 annote="Při komprimaci obrazových dat pomocí trojrozměrné diskrétní kosinové transformace dochází v rekonstruované sekvenci k prolínání obsahu. Obsahuje-li vstup kodéru snímky pouze jedné, tématicky neměnné sekvence, je vliv prolínání téměř nepostřehnutelný. Situace je odlišná, obsahuje-li blok vstupních snímků střih, tj. dochází-li v obsahu kódované scény k prudké změně obsahu. V tomto případě je v rekonstruované sekvenci prolínání obsahu jedné sekvence do druhé velmi patrné a pro diváka rušivé. Tento příspěvek představuje způsob odstranění tohoto prolínání pomocí separace výpočtu transformačního kódování v závislosti na obsahu scény.",
 address="FEKT VUT v Brně",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Vršov 2005",
 chapter="15314",
 institution="FEKT VUT v Brně",
 year="2005",
 month="october",
 pages="56--59",
 publisher="FEKT VUT v Brně",
 type="conference paper"
}