Publication detail

Optimalizace tvaru usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry hybridním modelováním

Original Title

Optimalizace tvaru usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry hybridním modelováním

Czech Title

Optimalizace tvaru usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry hybridním modelováním

Language

cs

Original Abstract

Práce popisuje výzkum zaměřený na optimalizaci tvaru usměrňovacích prvků výstupního proudu z rozstřikovacích uzávěrů. Výzkum byl prováděn pomocí kombinace numerického a fyzikálního modelování. Numerický model byl sestaven v programu FLOW-3D, měření na zmenšeném fyzikálním modelu probíhalo v laboratoři při respektování zásad modelové podobnosti. V rámci výzkumu byly hledány mezní hodnoty vybraných geometrických charakteristik usměrňovacích prvků kruhového příčného průřezu. Výsledkem je doporučení vhodného tvaru usměrňovacího prvku sestávajícího ze vstupní difuzorové části a výstupní prizmatické části. Délkové rozměry jsou určeny bezrozměrnými charakteristikami vztažením ke vstupnímu průměru uzávěru.

Czech abstract

Práce popisuje výzkum zaměřený na optimalizaci tvaru usměrňovacích prvků výstupního proudu z rozstřikovacích uzávěrů. Výzkum byl prováděn pomocí kombinace numerického a fyzikálního modelování. Numerický model byl sestaven v programu FLOW-3D, měření na zmenšeném fyzikálním modelu probíhalo v laboratoři při respektování zásad modelové podobnosti. V rámci výzkumu byly hledány mezní hodnoty vybraných geometrických charakteristik usměrňovacích prvků kruhového příčného průřezu. Výsledkem je doporučení vhodného tvaru usměrňovacího prvku sestávajícího ze vstupní difuzorové části a výstupní prizmatické části. Délkové rozměry jsou určeny bezrozměrnými charakteristikami vztažením ke vstupnímu průměru uzávěru.

Documents

BibTex


@techreport{BUT151986,
  author="Adam {Nehudek} and Jan {Šulc}",
  title="Optimalizace tvaru usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry hybridním modelováním",
  annote="Práce popisuje výzkum zaměřený na optimalizaci tvaru usměrňovacích prvků výstupního proudu z rozstřikovacích uzávěrů. Výzkum byl prováděn pomocí kombinace numerického a fyzikálního modelování. Numerický model byl sestaven v programu FLOW-3D, měření na zmenšeném fyzikálním modelu probíhalo v laboratoři při respektování zásad modelové podobnosti. V rámci výzkumu byly hledány mezní hodnoty vybraných geometrických charakteristik usměrňovacích prvků kruhového příčného průřezu. Výsledkem je doporučení vhodného tvaru usměrňovacího prvku sestávajícího ze vstupní difuzorové části a výstupní prizmatické části. Délkové rozměry jsou určeny bezrozměrnými charakteristikami vztažením ke vstupnímu průměru uzávěru.",
  chapter="151986",
  howpublished="print",
  year="2018",
  month="december",
  type="report"
}