Publication detail

Využití SMART METERING dat pro plánování, monitorování a řízení provozu sítí

TOMAN, P. DRÁPELA, J. TOPOLÁNEK, D. PTÁČEK, M. VYČÍTAL, V. MLÝNEK, P. ZAMPHIROPOLOS, J.

Original Title

Využití SMART METERING dat pro plánování, monitorování a řízení provozu sítí

Czech Title

Využití SMART METERING dat pro plánování, monitorování a řízení provozu sítí

Language

cs

Original Abstract

Článek se zaměřuje na popis možností využití dat z měření na odběrných a předávacích místech pro definované úlohy (use case) z plánování, monitorování a řízení provozu sítí zejména nízkého napětí. Na základě dat z elektroměrů z pilotního projektu realizovaného E.ON Distribuce byly jednotlivé use case ověřeny.

Czech abstract

Článek se zaměřuje na popis možností využití dat z měření na odběrných a předávacích místech pro definované úlohy (use case) z plánování, monitorování a řízení provozu sítí zejména nízkého napětí. Na základě dat z elektroměrů z pilotního projektu realizovaného E.ON Distribuce byly jednotlivé use case ověřeny.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT151924,
 author="Petr {Toman} and Jiří {Drápela} and David {Topolánek} and Michal {Ptáček} and Václav {Vyčítal} and Petr {Mlýnek} and Juan J. {Zamphiropolos}",
 title="Využití SMART METERING dat pro plánování, monitorování a řízení provozu sítí",
 annote="Článek se zaměřuje na popis možností využití dat z měření na odběrných a předávacích místech pro definované
úlohy (use case) z plánování, monitorování a řízení provozu sítí zejména nízkého napětí. Na základě
dat z elektroměrů z pilotního projektu realizovaného E.ON Distribuce byly jednotlivé use case ověřeny.",
 address="EGC České Budějovice",
 booktitle="22. Konference ČK CIRED",
 chapter="151924",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="EGC České Budějovice",
 year="2018",
 month="november",
 pages="1--18",
 publisher="EGC České Budějovice",
 type="conference paper"
}