Publication detail

Syntéza organických pevno-fázových fluorescenčních barviv na báze para-bis(2-thienyl)phenylenu

Original Title

Syntéza organických pevno-fázových fluorescenčních barviv na báze para-bis(2-thienyl)phenylenu

Czech Title

Syntéza organických pevno-fázových fluorescenčních barviv na báze para-bis(2-thienyl)phenylenu

Language

cs

Original Abstract

Vývoj pevno-fázových luminiscenčních organických barviv je vysoce atraktívní z pohledu široké škály jejích možných aplikací, mezi které se řadí organické pevnofázové lasery, optická vlákna, fluorescenční sondy pro zobrazování DNA a mnohé další. Para-bis(2-thienyl)fenylen představuje nadějnou alternativu s vysokým potenciálem pro výše zmiňované aplikace. V uvedené práci jsme se zaměřili na vliv fluoru jako elektronakceptorního substituentu alokovaného na centrální fenylové jednotce i vliv pozice (in, out) solubilizačních dodecylových postranních řetězců na thiofenových jednotkách na kvantové výtěžky fluorescence v pevné fázi. Další neméně důležitou zkoumanou vlastností byla termická stabilita a schopnost prostorové organizace molekul. Pro detailní pochopení vplyvu struktury vs. optické vlastnosti molekul byl studován vliv objemné a značně stabilní ethyl-adamantylové skupiny substituované na para-bis(2-thienyl)fenylenu na kvantové výtěžky fluorescence v pevné fázi. Zavedením ethyl adamantylového fragmentu do molekuly para-bis(2-thienyl)fenylen, bylo dosaženo několik pozoruhodných vlastností mezi které patří, dramatické zvýšení termické stability systému, z 55 °C na 250 °C ve srovnání s dodecylovým analogem a signifikantní zvýšení fluorescence v pevné fázi ze 4 % na 50 %. Vzhledem k možným cíleným chemickým modifikacím centrálního parabis(2-thienyl)fenylenoveho skeletu lze modifikovat jeho vlastnosti a přesně je přizpůsobovat k potenciálnímu využití v organické elektronice.

Czech abstract

Vývoj pevno-fázových luminiscenčních organických barviv je vysoce atraktívní z pohledu široké škály jejích možných aplikací, mezi které se řadí organické pevnofázové lasery, optická vlákna, fluorescenční sondy pro zobrazování DNA a mnohé další. Para-bis(2-thienyl)fenylen představuje nadějnou alternativu s vysokým potenciálem pro výše zmiňované aplikace. V uvedené práci jsme se zaměřili na vliv fluoru jako elektronakceptorního substituentu alokovaného na centrální fenylové jednotce i vliv pozice (in, out) solubilizačních dodecylových postranních řetězců na thiofenových jednotkách na kvantové výtěžky fluorescence v pevné fázi. Další neméně důležitou zkoumanou vlastností byla termická stabilita a schopnost prostorové organizace molekul. Pro detailní pochopení vplyvu struktury vs. optické vlastnosti molekul byl studován vliv objemné a značně stabilní ethyl-adamantylové skupiny substituované na para-bis(2-thienyl)fenylenu na kvantové výtěžky fluorescence v pevné fázi. Zavedením ethyl adamantylového fragmentu do molekuly para-bis(2-thienyl)fenylen, bylo dosaženo několik pozoruhodných vlastností mezi které patří, dramatické zvýšení termické stability systému, z 55 °C na 250 °C ve srovnání s dodecylovým analogem a signifikantní zvýšení fluorescence v pevné fázi ze 4 % na 50 %. Vzhledem k možným cíleným chemickým modifikacím centrálního parabis(2-thienyl)fenylenoveho skeletu lze modifikovat jeho vlastnosti a přesně je přizpůsobovat k potenciálnímu využití v organické elektronice.

Documents

BibTex


@misc{BUT149742,
 author="Ján {Jančík} and Jozef {Krajčovič}",
 title="Syntéza organických pevno-fázových fluorescenčních barviv na báze para-bis(2-thienyl)phenylenu",
 annote="Vývoj pevno-fázových luminiscenčních organických barviv je vysoce atraktívní
z pohledu široké škály jejích možných aplikací, mezi které se řadí organické pevnofázové
lasery, optická vlákna, fluorescenční sondy pro zobrazování DNA a mnohé
další. Para-bis(2-thienyl)fenylen představuje nadějnou alternativu s vysokým potenciálem
pro výše zmiňované aplikace. V uvedené práci jsme se zaměřili na vliv
fluoru jako elektronakceptorního substituentu alokovaného na centrální fenylové
jednotce i vliv pozice (in, out) solubilizačních dodecylových postranních řetězců
na thiofenových jednotkách na kvantové výtěžky fluorescence v pevné fázi. Další
neméně důležitou zkoumanou vlastností byla termická stabilita a schopnost prostorové
organizace molekul. Pro detailní pochopení vplyvu struktury vs. optické
vlastnosti molekul byl studován vliv objemné a značně stabilní ethyl-adamantylové
skupiny substituované na para-bis(2-thienyl)fenylenu na kvantové výtěžky fluorescence
v pevné fázi. Zavedením ethyl adamantylového fragmentu do molekuly
para-bis(2-thienyl)fenylen, bylo dosaženo několik pozoruhodných vlastností mezi
které patří, dramatické zvýšení termické stability systému, z 55 °C na 250 °C ve
srovnání s dodecylovým analogem a signifikantní zvýšení fluorescence v pevné
fázi ze 4 % na 50 %.
Vzhledem k možným cíleným chemickým modifikacím centrálního parabis(2-thienyl)fenylenoveho
skeletu lze modifikovat jeho vlastnosti a přesně je
přizpůsobovat k potenciálnímu využití v organické elektronice.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická",
 booktitle="Studentská odborná konference Chemie je život 2017, Sborník abstraktů",
 chapter="149742",
 edition="první",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická",
 year="2017",
 month="march",
 pages="49--49",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická",
 type="abstract"
}