Publication detail

Vliv povrchové úpravy a zkušební konfigurace na soudržnost vnitřní GFRP výztuže

Original Title

Vliv povrchové úpravy a zkušební konfigurace na soudržnost vnitřní GFRP výztuže

Czech Title

Vliv povrchové úpravy a zkušební konfigurace na soudržnost vnitřní GFRP výztuže

Language

cs

Original Abstract

Článek volně navazuje na již prezentované příspěvky v oblasti návrhu kompozitních materiálů, které byly uveřejněny v časopise Beton TKS v čísle 2 a 3/2017. Zabývá se problematikou zajištění spolehlivého spolupůsobení kompozitní výztuže na bázi skleněných vláken s okolním betonem, které je zcela klíčové pro bezpečný a trvanlivý návrh konstrukce. Pokouší se též upozornit na přímý vliv zvolené konfigurace testu na získané mechanické charakteristiky kontaktu a poukazuje na vliv povrchové úpravy výztuže a působícího okolního prostředí (degradace) na způsob a mechaniku porušení kontaktu. Prezentovány jsou dílčí výsledky z probíhajícího výzkumného programu, který se danou problematikou zabývá.

Czech abstract

Článek volně navazuje na již prezentované příspěvky v oblasti návrhu kompozitních materiálů, které byly uveřejněny v časopise Beton TKS v čísle 2 a 3/2017. Zabývá se problematikou zajištění spolehlivého spolupůsobení kompozitní výztuže na bázi skleněných vláken s okolním betonem, které je zcela klíčové pro bezpečný a trvanlivý návrh konstrukce. Pokouší se též upozornit na přímý vliv zvolené konfigurace testu na získané mechanické charakteristiky kontaktu a poukazuje na vliv povrchové úpravy výztuže a působícího okolního prostředí (degradace) na způsob a mechaniku porušení kontaktu. Prezentovány jsou dílčí výsledky z probíhajícího výzkumného programu, který se danou problematikou zabývá.

BibTex


@article{BUT148360,
 author="Ondřej {Januš} and František {Girgle} and Vojtěch {Kostiha} and Petr {Štěpánek} and Pavel {Šulák} and Mohamad {Mansour}",
 title="Vliv povrchové úpravy a zkušební konfigurace na soudržnost vnitřní GFRP výztuže",
 annote="Článek volně navazuje na již prezentované příspěvky v oblasti návrhu kompozitních materiálů, které byly uveřejněny v časopise Beton TKS v čísle 2 a 3/2017. Zabývá se problematikou zajištění spolehlivého spolupůsobení kompozitní výztuže na bázi skleněných vláken s okolním betonem, které je zcela klíčové pro bezpečný a trvanlivý návrh konstrukce. Pokouší se též upozornit na přímý vliv zvolené konfigurace testu na získané mechanické charakteristiky kontaktu a poukazuje na vliv povrchové úpravy výztuže a působícího okolního prostředí (degradace) na způsob a mechaniku porušení kontaktu. Prezentovány jsou dílčí výsledky z probíhajícího výzkumného programu, který se danou problematikou zabývá.",
 address="Beton TKS, s.r.o.",
 chapter="148360",
 howpublished="print",
 institution="Beton TKS, s.r.o.",
 number="3",
 volume="18",
 year="2018",
 month="june",
 pages="51--57",
 publisher="Beton TKS, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}