Publication detail

Stanovení obecné ceny nemovitosti s využitím koeficientu prodejnosti

KLEDUS, R. BRADÁČOVÁ, L.

Original Title

Stanovení obecné ceny nemovitosti s využitím koeficientu prodejnosti

Czech Title

Stanovení obecné ceny nemovitosti s využitím koeficientu prodejnosti

Language

cs

Original Abstract

Jednou z metod pro zjištění obvyklé ceny nemovitosti je její stanovení s využitím koeficientu prodejnosti. Ten se stanoví z poměru prodejních a časových cen nemovitostí použitých pro porovnání a obvyklá cena oceňované nemovitosti se zjistí jako součin její časové ceny a koeficientu prodejnosti. V tomto článku je ukázáno praktické zpracování výběrového souboru malých a středních zemědělských usedlostí. Jsou zde vyhodnoceny popisné charakteristiky výběrového souboru (aritmetický průměr, medián, modus, minimální a maximu hodnoty) a proveden je výsledný odhad střední hodnoty a stanovení mezí intervalu spolehlivosti.

Czech abstract

Jednou z metod pro zjištění obvyklé ceny nemovitosti je její stanovení s využitím koeficientu prodejnosti. Ten se stanoví z poměru prodejních a časových cen nemovitostí použitých pro porovnání a obvyklá cena oceňované nemovitosti se zjistí jako součin její časové ceny a koeficientu prodejnosti. V tomto článku je ukázáno praktické zpracování výběrového souboru malých a středních zemědělských usedlostí. Jsou zde vyhodnoceny popisné charakteristiky výběrového souboru (aritmetický průměr, medián, modus, minimální a maximu hodnoty) a proveden je výsledný odhad střední hodnoty a stanovení mezí intervalu spolehlivosti.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT14783,
 author="Robert {Kledus} and Leona {Bradáčová}",
 title="Stanovení obecné ceny nemovitosti s využitím koeficientu prodejnosti",
 annote="Jednou z metod pro zjištění obvyklé ceny nemovitosti je její stanovení s využitím koeficientu prodejnosti. Ten se stanoví z poměru prodejních a časových cen nemovitostí použitých pro porovnání a obvyklá cena oceňované nemovitosti se zjistí jako součin její časové ceny a koeficientu prodejnosti. V tomto článku je ukázáno praktické zpracování výběrového souboru malých a středních zemědělských usedlostí. Jsou zde vyhodnoceny popisné charakteristiky výběrového souboru (aritmetický průměr, medián, modus, minimální a maximu hodnoty) a proveden je výsledný odhad střední hodnoty a stanovení mezí intervalu spolehlivosti.",
 address="Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta",
 booktitle="5. mezinárodné vedecké sympózium: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch",
 chapter="14783",
 institution="Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta",
 year="2004",
 month="october",
 pages="109",
 publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Stavebná fakulta",
 type="conference paper"
}