Publication detail

Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm ve dně

Original Title

Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm ve dně

Czech Title

Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm ve dně

Language

cs

Original Abstract

V Laboratoři vodohospodářského výzkumu Fakulty stavební VUT Brno proběhlo experimentální měření struktury hydrodynamického proudění v kanále s náhlým rozšířením průřezu v režimu tlakovém i o volné hladině. K tomu byl v prostorách laboratoře postaven hydraulický okruh s předmětným modelem. Celý model je vyroben z čirého umaplexu, aby bylo možné pro měření využít moderní bezkontaktní optoelektronickou techniku (LDA a PIV). Z realizovaných měření byly získány informace o středních i pulsačních složkách rychlostí proudu v definovaných profilech hydraulického modelu potřebné pro detailní studium vývoje vírových útvarů v kanále za náhlým rozšířením. Měření bylo několikrát opakováno pro různé proudové stavy v rozsahu Re 23 000 - 320 000. Paralelně bylo ve spolupráci s TU Dresden realizováno při modelově shodných okrajových podmínkách měření proudění o volné hladině s využitím LDA techniky. Výsledky těchto detailních měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením jsou určeny ke kalibraci a verifikaci matematických modelů v rámci projektu.

Czech abstract

V Laboratoři vodohospodářského výzkumu Fakulty stavební VUT Brno proběhlo experimentální měření struktury hydrodynamického proudění v kanále s náhlým rozšířením průřezu v režimu tlakovém i o volné hladině. K tomu byl v prostorách laboratoře postaven hydraulický okruh s předmětným modelem. Celý model je vyroben z čirého umaplexu, aby bylo možné pro měření využít moderní bezkontaktní optoelektronickou techniku (LDA a PIV). Z realizovaných měření byly získány informace o středních i pulsačních složkách rychlostí proudu v definovaných profilech hydraulického modelu potřebné pro detailní studium vývoje vírových útvarů v kanále za náhlým rozšířením. Měření bylo několikrát opakováno pro různé proudové stavy v rozsahu Re 23 000 - 320 000. Paralelně bylo ve spolupráci s TU Dresden realizováno při modelově shodných okrajových podmínkách měření proudění o volné hladině s využitím LDA techniky. Výsledky těchto detailních měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením jsou určeny ke kalibraci a verifikaci matematických modelů v rámci projektu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT14733,
 author="Jan {Šulc} and Petr {Lichtneger} and Pavel {Zubík}",
 title="Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm ve dně",
 annote="V Laboratoři vodohospodářského výzkumu Fakulty stavební VUT Brno proběhlo experimentální měření struktury hydrodynamického proudění v kanále s náhlým rozšířením průřezu v režimu tlakovém i o volné hladině. K tomu byl v prostorách laboratoře postaven hydraulický okruh s předmětným modelem. Celý model je vyroben z čirého umaplexu, aby bylo možné pro měření využít moderní bezkontaktní optoelektronickou techniku (LDA a PIV). Z realizovaných měření byly získány informace o středních i pulsačních složkách rychlostí proudu v definovaných profilech hydraulického modelu potřebné pro detailní studium vývoje vírových útvarů v kanále za náhlým rozšířením. Měření bylo několikrát opakováno pro různé proudové stavy v rozsahu Re 23 000 - 320 000. Paralelně bylo ve spolupráci s TU Dresden realizováno při modelově shodných okrajových podmínkách měření proudění o volné hladině s využitím LDA techniky.
Výsledky těchto detailních měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením jsou určeny ke kalibraci a verifikaci matematických modelů v rámci projektu.",
 address="Ústav termomechaniky AVČR",
 booktitle="Inženýrská mechanika 2004",
 chapter="14733",
 institution="Ústav termomechaniky AVČR",
 year="2004",
 month="may",
 pages="1",
 publisher="Ústav termomechaniky AVČR",
 type="conference paper"
}