Publication detail

K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky

BALÁZS, I. MELCHER, J. KARMAZÍNOVÁ, M.

Original Title

K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky

Czech Title

K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou ocelových za studena tvarovaných tenkostěnných nosníků stabilizovaných plošnými prvky připojenými k pásnici nosníku. Možnosti využití stabilizujícího vlivu plošných prvků na vzpěrnou odolnost tenkostěnných nosníků jsou ilustrovány na příkladu návrhu za studena tvarovaného ohýbaného nosníku s využitím výsledků experimentů.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá problematikou ocelových za studena tvarovaných tenkostěnných nosníků stabilizovaných plošnými prvky připojenými k pásnici nosníku. Možnosti využití stabilizujícího vlivu plošných prvků na vzpěrnou odolnost tenkostěnných nosníků jsou ilustrovány na příkladu návrhu za studena tvarovaného ohýbaného nosníku s využitím výsledků experimentů.

Documents

BibTex


@article{BUT147277,
 author="Ivan {Balázs} and Jindřich {Melcher} and Marcela {Karmazínová}",
 title="K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou ocelových za studena tvarovaných tenkostěnných nosníků stabilizovaných plošnými prvky připojenými k pásnici nosníku. Možnosti využití stabilizujícího vlivu plošných prvků na vzpěrnou odolnost tenkostěnných nosníků jsou ilustrovány na příkladu návrhu za studena tvarovaného ohýbaného nosníku s využitím výsledků experimentů.",
 address="KONSTRUKCE Media, s. r. o.",
 chapter="147277",
 howpublished="print",
 institution="KONSTRUKCE Media, s. r. o.",
 number="2",
 volume="17",
 year="2018",
 month="april",
 pages="50--52",
 publisher="KONSTRUKCE Media, s. r. o.",
 type="journal article - other"
}