Publication detail

The nanoparticles concentration in the traffic loaded urban area

ADAMEC, V. SCHÜLLEROVÁ, B. HRABOVÁ, K. SKEŘIL,R. KADLEC, R. BULEJKO, P. ADAM, V.

Original Title

The nanoparticles concentration in the traffic loaded urban area

Czech Title

Koncentrace nanočástic v dopravou zatížené městské lokalitě

English Title

The nanoparticles concentration in the traffic loaded urban area

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Currently, the issue of nanoparticles is a very dynamic and developing scientific research area. Their positives are indisputable, as proven by a number of scientific papers and studies. On the other hand only a very small part of the overall research on nanoparticles pays attention to their possible negative consequences, especially from the point of view health risks. In many sectors of human activity (industry, energy, etc.), nanoparticles are released into the environment. The same is true in transport, especially in case of combustion of fossil fuels with all their negative consequences on the human organism. This paper presents the results of nanoparticle concentration measurement in traffic-loaded urban area. It includes continuously evaluated data measurements from different periods and different times in relation to traffic intensity at the monitored area. The results of the nanoparticle content readings confirmed the increased concentration of nanoparticles in relation to traffic intensity.

Czech abstract

Problematika nanočástic je v současné době velmi dynamickou se rozvíjející vědecko-výzkumnou oblastí. Jejich pozitiva jsou neoddiskutovatelná, o čemž svědčí celá řada erudovaných článků. Na straně druhé se jen velmi malá, ve srovnání s výzkumem nanočástic, věnuje pozornost jejich možným negativním důsledkům, zejména z pohledu zdravotních rizik. V řadě odvětví lidské činnosti (průmysl, energetika apod.) dochází k uvolňování nanočástic do prostředí. Nejinak je tomu i v dopravě, zejména při spalování fosilních paliv se všemi negativními důsledky na lidský organismu. Příspěvek prezentuje výsledky měření koncentrací nanočástic na dopravně zatížené městské lokalitě. Vyhodnoceny jsou kontinuálně naměřená data z různých období a v různých časech, ve vztahu k intenzitě provozu na sledované lokalitě. Zjištěné výsledky obsahu nanočástic potvrzují zvýšené koncentrace nanočástic ve vztahu k dopravním intenzitám.

English abstract

Currently, the issue of nanoparticles is a very dynamic and developing scientific research area. Their positives are indisputable, as proven by a number of scientific papers and studies. On the other hand only a very small part of the overall research on nanoparticles pays attention to their possible negative consequences, especially from the point of view health risks. In many sectors of human activity (industry, energy, etc.), nanoparticles are released into the environment. The same is true in transport, especially in case of combustion of fossil fuels with all their negative consequences on the human organism. This paper presents the results of nanoparticle concentration measurement in traffic-loaded urban area. It includes continuously evaluated data measurements from different periods and different times in relation to traffic intensity at the monitored area. The results of the nanoparticle content readings confirmed the increased concentration of nanoparticles in relation to traffic intensity.

Keywords

Urban area, traffic, monitoring, concentration, nanoparticles

Released

12.03.2018

Publisher

TANGER Ltd.

Location

Ostrava

ISBN

978-80-87294-81-9

Book

Nanocon 2017. Conference Proceedings

Edition number

1st Edition, 2018

Pages from

698

Pages to

703

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT146663,
 author="Vladimír {Adamec} and Kristýna {Hrabová} and Barbora {Schüllerová} and Pavel {Bulejko}",
 title="The nanoparticles concentration in the traffic loaded urban area",
 annote="Currently, the issue of nanoparticles is a very dynamic and developing scientific research area. Their positives
are indisputable, as proven by a number of scientific papers and studies. On the other hand only a very small
part of the overall research on nanoparticles pays attention to their possible negative consequences, especially
from the point of view health risks. In many sectors of human activity (industry, energy, etc.), nanoparticles are released into the environment. The same is true in transport, especially in case of combustion of fossil fuels with all their negative consequences on the human organism. This paper presents the results of nanoparticle concentration measurement in traffic-loaded urban area. It includes continuously evaluated data
measurements from different periods and different times in relation to traffic intensity at the monitored area.
The results of the nanoparticle content readings confirmed the increased concentration of nanoparticles in
relation to traffic intensity.",
 address="TANGER Ltd.",
 booktitle="Nanocon 2017. Conference Proceedings",
 chapter="146663",
 howpublished="online",
 institution="TANGER Ltd.",
 year="2018",
 month="march",
 pages="698--703",
 publisher="TANGER Ltd.",
 type="conference paper"
}