Publication detail

Srovnávací databáze limitních parametrů signálu AE a ověření funkčnosti systému

Original Title

Srovnávací databáze limitních parametrů signálu AE a ověření funkčnosti systému

Czech Title

Srovnávací databáze limitních parametrů signálu AE a ověření funkčnosti systému

Language

cs

Original Abstract

Cílem této výzkumné zprávy bylo zejména ověření funkčnosti celého měřicího systému na půdě hlavního řešitele – PoS, což bylo úspěšně naplněno. Byly detailně vysvětleny a popsány pracovní cykly válce, představeny možnosti využití zkušební stanice pro testování širokého spektra pneumotorů a navržen algoritmus vyhodnocování provozního stavu válců. Na základě mnoha provedených zkoušek byla uplatněná metodika vypracována jako komplexní postup pro standardizování zkoušek pneumatických válců ať už z produkce Poličských strojíren, tak také jiných výrobců pneumatických prvků. Na základě navržené metodiky byly vyvinuty dva nezávislé softwary – PSDiagAE a AEViewer, jejichž aplikace byla také úspěšně otestována v provozu.

Czech abstract

Cílem této výzkumné zprávy bylo zejména ověření funkčnosti celého měřicího systému na půdě hlavního řešitele – PoS, což bylo úspěšně naplněno. Byly detailně vysvětleny a popsány pracovní cykly válce, představeny možnosti využití zkušební stanice pro testování širokého spektra pneumotorů a navržen algoritmus vyhodnocování provozního stavu válců. Na základě mnoha provedených zkoušek byla uplatněná metodika vypracována jako komplexní postup pro standardizování zkoušek pneumatických válců ať už z produkce Poličských strojíren, tak také jiných výrobců pneumatických prvků. Na základě navržené metodiky byly vyvinuty dva nezávislé softwary – PSDiagAE a AEViewer, jejichž aplikace byla také úspěšně otestována v provozu.

BibTex


@techreport{BUT146503,
  author="František {Vlašic} and Pavel {Mazal} and Houssam {Mahmoud} and Vendula {Skřivánková}",
  title="Srovnávací databáze limitních parametrů signálu AE a ověření funkčnosti systému",
  annote="Cílem této výzkumné zprávy bylo zejména ověření funkčnosti celého měřicího systému na půdě hlavního řešitele – PoS, což bylo úspěšně naplněno. Byly detailně vysvětleny a popsány pracovní cykly válce, představeny možnosti využití zkušební stanice pro testování širokého spektra pneumotorů a navržen algoritmus vyhodnocování provozního stavu válců. Na základě mnoha provedených zkoušek byla uplatněná metodika vypracována jako komplexní postup pro standardizování zkoušek pneumatických válců ať už z produkce Poličských strojíren, tak také jiných výrobců pneumatických prvků. Na základě navržené metodiky byly vyvinuty dva nezávislé softwary – PSDiagAE a AEViewer, jejichž aplikace byla také úspěšně otestována v provozu.",
  chapter="146503",
  howpublished="print",
  year="2017",
  month="december",
  pages="1--16",
  type="report"
}