Publication detail

Change of Physical-Mechanial Properties of recycled Concrete by Application of Epoxy Dispersion

KNAPOVÁ, J. STEHLÍK, M.

Original Title

Změna fyzikálně-mechanických vlastností betonu z betonového recyklátu aplikací epoxidové disperze

Czech Title

Změna fyzikálně-mechanických vlastností betonu z betonového recyklátu aplikací epoxidové disperze

English Title

Change of Physical-Mechanial Properties of recycled Concrete by Application of Epoxy Dispersion

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Nedostatek přírodního hrubého kameniva vetší frakce lze řešit náhradou betonovým recyklátem třídy I (min. 90 % obsah betonu). Tato náhrada přináší ekonomický i ekologický užitek. Nicméně původní nadšení technologů stavebních hmot ohledně očekávaných vlastností betonů z recyklovaného betonu částečně polevilo. Prokázalo se, že betony z recyklovaného betonu těžko dosahují vlastností původních betonů. Příčinou je především vyšší pórovitost betonového recyklátu. Úprava povrchu betonového recyklátu penetrací disperzními epoxidy a možný přídavek disperze do záměsové vody mohou přispět ke zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností betonů z recyklovaného betonu.

Czech abstract

Nedostatek přírodního hrubého kameniva vetší frakce lze řešit náhradou betonovým recyklátem třídy I (min. 90 % obsah betonu). Tato náhrada přináší ekonomický i ekologický užitek. Nicméně původní nadšení technologů stavebních hmot ohledně očekávaných vlastností betonů z recyklovaného betonu částečně polevilo. Prokázalo se, že betony z recyklovaného betonu těžko dosahují vlastností původních betonů. Příčinou je především vyšší pórovitost betonového recyklátu. Úprava povrchu betonového recyklátu penetrací disperzními epoxidy a možný přídavek disperze do záměsové vody mohou přispět ke zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností betonů z recyklovaného betonu.

English abstract

The lack of natural coarse construction aggregate of greater fractions can be dealt with by replacing it with concrete recyclate - grade I (at least 90 % concrete). This replacement brings both economic and ecological benefits. However, the original enthusiasm of material technologists about the expected properties of recycled concrete has partially subsided. It has proven to be difficult to achieve the properties of original concrete with recycled concrete. This is mainly due to higher porosity of the material. Altering the surface of recycled concrete with a penetration of epoxide dispersion or adding the dispersion to the mixing water could contribute to the improvement the physical-mechanical properties of concrete made from recycled concrete.

Keywords

Concrete, recycled concrete, epoxy dispersion, concrete properties.

Released

25.01.2018

Location

Brno

ISBN

978-80-86433-69-1

Book

Juniorstav 2018. Sborník příspěvků.

Pages from

677

Pages to

683

Pages count

7

URL

BibTex


@inproceedings{BUT146472,
  author="Jana {Knapová} and Michal {Stehlík}",
  title="Změna fyzikálně-mechanických vlastností betonu z betonového recyklátu aplikací epoxidové disperze",
  annote="Nedostatek přírodního hrubého kameniva vetší frakce lze řešit náhradou betonovým recyklátem třídy I (min. 90 % obsah betonu). Tato náhrada přináší ekonomický i ekologický užitek. Nicméně původní nadšení technologů stavebních hmot ohledně očekávaných vlastností betonů z recyklovaného betonu částečně polevilo. Prokázalo se, že betony z recyklovaného betonu těžko dosahují vlastností původních betonů. Příčinou je především vyšší pórovitost betonového recyklátu. Úprava povrchu betonového recyklátu penetrací disperzními epoxidy a možný přídavek disperze do záměsové vody mohou přispět ke zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností betonů z recyklovaného betonu.",
  booktitle="Juniorstav 2018. Sborník příspěvků.",
  chapter="146472",
  howpublished="online",
  year="2018",
  month="january",
  pages="677--683",
  type="conference paper"
}