Publication detail

Metody výběru proměnných pro predikci bankrotu firem

ŠEBESTOVÁ, M.

Original Title

Metody výběru proměnných pro predikci bankrotu firem

Czech Title

Metody výběru proměnných pro predikci bankrotu firem

Language

cs

Original Abstract

Predikce finančního selhání je důležitou činností, prováděnou finančními institucemi za účelem zhodnocení finančního zdraví firem i jednotlivců. V současné době jsou predikční modely založeny na statistických metodách či technikách umělé inteligence. Výběr správných proměnných vstupujících do těchto modelů je důležitým krokem k získání reprezentativního vzorku dat a zvýšení finální predikční přesnosti. Vzhledem k tomu, že neexistuje obecný rámec ukazatelů, pomocí kterých by měl být bankrot podniků predikován, je třeba použít metody, které s tímto výběrem mohou pomoci. Předložený článek se zabývá představením používaných metod a snaží se vyslovit odpověď na otázku, která metoda je pro výběr proměnných nejlepší. Z provedené analýzy vyplynulo, že žádnou metodu pro výběr prvků nelze označit za „nejlepší“ pro predikci bankrotu podniků, protože jejich účinnost značně závisí na použitém predikčním modelu.

Czech abstract

Predikce finančního selhání je důležitou činností, prováděnou finančními institucemi za účelem zhodnocení finančního zdraví firem i jednotlivců. V současné době jsou predikční modely založeny na statistických metodách či technikách umělé inteligence. Výběr správných proměnných vstupujících do těchto modelů je důležitým krokem k získání reprezentativního vzorku dat a zvýšení finální predikční přesnosti. Vzhledem k tomu, že neexistuje obecný rámec ukazatelů, pomocí kterých by měl být bankrot podniků predikován, je třeba použít metody, které s tímto výběrem mohou pomoci. Předložený článek se zabývá představením používaných metod a snaží se vyslovit odpověď na otázku, která metoda je pro výběr proměnných nejlepší. Z provedené analýzy vyplynulo, že žádnou metodu pro výběr prvků nelze označit za „nejlepší“ pro predikci bankrotu podniků, protože jejich účinnost značně závisí na použitém predikčním modelu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT146235,
 author="Monika {Šebestová}",
 title="Metody výběru proměnných pro predikci bankrotu firem",
 annote="Predikce finančního selhání je důležitou činností, prováděnou finančními institucemi za účelem zhodnocení finančního zdraví firem i jednotlivců. V současné době jsou predikční modely založeny na statistických metodách či technikách umělé inteligence. Výběr správných proměnných vstupujících do těchto modelů je důležitým krokem k získání reprezentativního vzorku dat a zvýšení finální predikční přesnosti. Vzhledem k tomu, že neexistuje obecný rámec ukazatelů, pomocí kterých by měl být bankrot podniků predikován, je třeba použít metody, které s tímto výběrem mohou pomoci. Předložený článek se zabývá představením používaných metod a snaží se vyslovit odpověď na otázku, která metoda je pro výběr proměnných nejlepší. Z provedené analýzy vyplynulo, že žádnou metodu pro výběr prvků nelze označit za „nejlepší“ pro predikci bankrotu podniků, protože jejich účinnost značně závisí na použitém predikčním modelu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská",
 booktitle="Workshop specifického výzkumu 2017",
 chapter="146235",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská",
 year="2017",
 month="december",
 pages="132--140",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská",
 type="conference paper"
}