Publication detail

Analýza plavecké výkonnosti studentů VUT v Brně v akademickém roce 2016/2017

BÁTOROVÁ, M. BÁTORA, B. PODOLÁK, M. NOVÁKOVÁ, S.

Original Title

Analýza plavecké výkonnosti studentů VUT v Brně v akademickém roce 2016/2017

Czech Title

Analýza plavecké výkonnosti studentů VUT v Brně v akademickém roce 2016/2017

Language

cs

Original Abstract

Cílem našeho výzkumu bylo, zjistit úroveň plaveckých dovedností studentů Vysokého učení technického v Brně (VUT) a porovnat je s hodnotící škálou dle Coopera (1983), Kopřivy (1993) a s tabulkami výkonnosti vytvořené pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Čechovská I., Čechovská B. & Hejtíková, 2008) včetně komparace výsledků dvanáctiminutového testu na začátku a na konci semestru u studentů i studentek výukového a volného kondičního plavání. Zjistili jsme, že studenti i studentky výukového plavání VUT v Brně mají na konci semestrů dle Cooperovy hodnotící škály dobrou až přijatelnou úroveň výkonnosti. Podle dalších dvou testů je plavecká výkonnost našich studentů nižší. U mužů i u žen byli hodnoty 12 min testu souvislého plavání na konci semestru vyšší u výukového plavání než u volného plavání. Je však zajímavé, že u mužů není rozdíl mezi výkony velmi patrný (p-value=0,2515), avšak u žen je rozdíl výrazný s p-value=0,0004377.

Czech abstract

Cílem našeho výzkumu bylo, zjistit úroveň plaveckých dovedností studentů Vysokého učení technického v Brně (VUT) a porovnat je s hodnotící škálou dle Coopera (1983), Kopřivy (1993) a s tabulkami výkonnosti vytvořené pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Čechovská I., Čechovská B. & Hejtíková, 2008) včetně komparace výsledků dvanáctiminutového testu na začátku a na konci semestru u studentů i studentek výukového a volného kondičního plavání. Zjistili jsme, že studenti i studentky výukového plavání VUT v Brně mají na konci semestrů dle Cooperovy hodnotící škály dobrou až přijatelnou úroveň výkonnosti. Podle dalších dvou testů je plavecká výkonnost našich studentů nižší. U mužů i u žen byli hodnoty 12 min testu souvislého plavání na konci semestru vyšší u výukového plavání než u volného plavání. Je však zajímavé, že u mužů není rozdíl mezi výkony velmi patrný (p-value=0,2515), avšak u žen je rozdíl výrazný s p-value=0,0004377.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT146053,
 author="Michaela {Bátorová} and Branislav {Bátora} and Svatava {Nováková}",
 title="Analýza plavecké výkonnosti studentů VUT v Brně v akademickém roce 2016/2017",
 annote="Cílem našeho výzkumu bylo, zjistit úroveň plaveckých dovedností studentů Vysokého učení technického v Brně (VUT) a porovnat je s hodnotící škálou dle Coopera (1983), Kopřivy (1993) a s tabulkami výkonnosti vytvořené pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (Čechovská I., Čechovská B. & Hejtíková, 2008) včetně komparace výsledků dvanáctiminutového testu na začátku a na konci semestru u studentů i studentek výukového a volného kondičního plavání.
Zjistili jsme, že studenti i studentky výukového plavání VUT v Brně mají na konci semestrů dle Cooperovy hodnotící škály dobrou až přijatelnou úroveň výkonnosti. Podle dalších dvou testů je plavecká výkonnost našich studentů nižší. U mužů i u žen byli hodnoty 12 min testu souvislého plavání na konci semestru vyšší u výukového plavání než u volného plavání. Je však zajímavé, že u mužů není rozdíl mezi výkony velmi patrný (p-value=0,2515), avšak u žen je rozdíl výrazný s p-value=0,0004377.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Pohybový aparát a zdraví",
 chapter="146053",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2017",
 month="october",
 pages="124--134",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}