Publication detail

Acquisition, processing and scan-conversion of RF ultrasound data

Asterios Anagnostoudis

Original Title

Acquisition, processing and scan-conversion of RF ultrasound data

Czech Title

Získání, zpracování a konverze snímků z RF ultrazvukových dat.

English Title

Acquisition, processing and scan-conversion of RF ultrasound data

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

A typical ultrasound scanner measures 1D RF ultrasound data and transforms them into common sector images (B-scans). This process involves several processing steps, which are beforehand programmed and are barely controllable or even accessible by the end-user. Therefore, to experiment with data processing, it is more advantageous to work with the raw unprocessed RF data, since we are not limited by the system's configuration and can process the data in the way that best suits our needs. A typical processing includes: time gain compensation, envelope detection, dynamic range compression and scan-conversion to 2D B-scan. The whole processing can bee implemented on a standard PC. This text aims to serve as a reference for those working on acquisition, processing and scan-conversion of 1D radio-frequency ultrasound data.

Czech abstract

Typický ultrazvukový snímač měří 1D RF ultrazvukové data a přeměni je na obyčejné sektorové obrazy (B-scans). Tenhle postup zahrnuje několik kroků zpracování, které jsou předem naprogramované a jsou sotva kontrolovatelné nebo dokonce přístupné od koncového uživatele. Proto, aby jsme mohli experimentovat se zpracováním dat, je více výhodné pracovat se surovými "raw" nezpracovanými RF daty, protože nejsme omezení konfigurací systému a můžeme zpracovat data způsobem, který se lépe hodí našim potřebám. Typické zpracování zahrnuje: "time gain compensation", detekci obálky, kompresi dynamického rozsahu a konverzi snímku na 2D B-scan. Celkové zpracování může být implementované v běžném osobním počítači. Tenhle článek je zamýšlen jako odkaz pro ty, kteří získávají, zpracovávají a konvertují snímky z 1D radio-frekvenčních ultrazvukových dat.

English abstract

A typical ultrasound scanner measures 1D RF ultrasound data and transforms them into common sector images (B-scans). This process involves several processing steps, which are beforehand programmed and are barely controllable or even accessible by the end-user. Therefore, to experiment with data processing, it is more advantageous to work with the raw unprocessed RF data, since we are not limited by the system's configuration and can process the data in the way that best suits our needs. A typical processing includes: time gain compensation, envelope detection, dynamic range compression and scan-conversion to 2D B-scan. The whole processing can bee implemented on a standard PC. This text aims to serve as a reference for those working on acquisition, processing and scan-conversion of 1D radio-frequency ultrasound data.

Keywords

ultrasound RF data processing, logarithmic compression, scan-conversion, envelope detection, time-gain compensation

RIV year

2005

Released

29.05.2005

Location

Praha

Pages from

41

Pages to

44

Pages count

4

URL

knihovna ÚBMI FEKT VUT

BibTex


@inproceedings{BUT14565,
  author="Asterios {Anagnostoudis} and Jiří {Jan}",
  title="Acquisition, processing and scan-conversion of RF ultrasound data",
  annote="A typical ultrasound scanner measures 1D RF ultrasound data and transforms them into common sector images (B-scans). This process involves several processing steps, which are beforehand programmed and are barely controllable or even accessible by the end-user. Therefore, to experiment with data processing, it is more advantageous to work with the raw unprocessed RF data, since we are not limited by the system's configuration and can process the data in the way that best suits our needs. A typical processing includes: time gain compensation, envelope detection, dynamic range compression and scan-conversion to 2D B-scan. The whole processing can bee implemented on a standard PC. This text aims to serve as a reference for those working on acquisition, processing and scan-conversion of 1D radio-frequency ultrasound data.",
  booktitle="9th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2005",
  chapter="14565",
  edition="Poster 2005",
  year="2005",
  month="may",
  pages="41",
  type="conference paper"
}