Publication detail

Železnice - Alternativní možnosti pro architekturu

Original Title

Železnice - Alternativní možnosti pro architekturu

Czech Title

Železnice - Alternativní možnosti pro architekturu

Language

cs

Original Abstract

Publikace se zabývá stavem rozsáhlé české železniční sítě a na ni navazujících brownfieldů. Pokládám si otázku zda tyto podvyužité lokality lze nastartovat pomocí pop ups, které by se přepravovali po železnici. Jako praktický příklad uvádím nákladní železniční vůz přebudovaný na mobilní zázemí pro pořádání kulturních akcí v pásu vlečky podél řeky Svitavy v Brně.

Czech abstract

Publikace se zabývá stavem rozsáhlé české železniční sítě a na ni navazujících brownfieldů. Pokládám si otázku zda tyto podvyužité lokality lze nastartovat pomocí pop ups, které by se přepravovali po železnici. Jako praktický příklad uvádím nákladní železniční vůz přebudovaný na mobilní zázemí pro pořádání kulturních akcí v pásu vlečky podél řeky Svitavy v Brně.

BibTex


@inproceedings{BUT145132,
 author="Kristýna {Smržová}",
 title="Železnice - Alternativní možnosti pro architekturu",
 annote="Publikace se zabývá stavem rozsáhlé české železniční sítě a na ni navazujících brownfieldů. Pokládám si otázku zda tyto podvyužité lokality lze nastartovat pomocí pop ups, které by se přepravovali po železnici. Jako praktický příklad uvádím nákladní železniční vůz přebudovaný na mobilní zázemí pro pořádání kulturních akcí v pásu vlečky podél řeky Svitavy v Brně.",
 booktitle="PhD Research Sympozium 2017",
 chapter="145132",
 doi="10.13164/phd.fa2017.14",
 howpublished="online",
 year="2017",
 month="november",
 pages="95--100",
 type="conference paper"
}