Publication detail

Vliv růstových faktorů na biologickou aktivitu nanostrukturovaných vstřebatelných kožních náhrad: in-vitro a in-vivo experimentální studie

Original Title

Vliv růstových faktorů na biologickou aktivitu nanostrukturovaných vstřebatelných kožních náhrad: in-vitro a in-vivo experimentální studie

Czech Title

Vliv růstových faktorů na biologickou aktivitu nanostrukturovaných vstřebatelných kožních náhrad: in-vitro a in-vivo experimentální studie

Language

cs

Original Abstract

Pokročilé nanotechnologie nachází čím dál větší uplatnění v oboru klinické medicíny. Vizí současné klinické praxe v léčbě chronických kožních defektů i akutních ran (jako je mechanické trauma či popáleninové trauma) je řízené hojení rány v oblasti dermis chybějícího kožního krytu po aplikaci arteficiálních kožních náhrad. Kontrolované hojení umožňuje jak řízenou maturaci jizev, tak i dramatické zlepšení viskoelastických vlastností nově vytvořené kůže. Cílem studie byla příprava nanostrukturovaných porézních kožních náhrad, jejich modifikace biologicky aktivními polysacharidy a růstovými faktory, ověření cytotoxicity in-vitro na myších fibroblastech, hojení pomocí makrofágů, neovaskularizace in-vivo na kuřecím embryu a testování biokompatibility na zvířecím modelu králíka.

Czech abstract

Pokročilé nanotechnologie nachází čím dál větší uplatnění v oboru klinické medicíny. Vizí současné klinické praxe v léčbě chronických kožních defektů i akutních ran (jako je mechanické trauma či popáleninové trauma) je řízené hojení rány v oblasti dermis chybějícího kožního krytu po aplikaci arteficiálních kožních náhrad. Kontrolované hojení umožňuje jak řízenou maturaci jizev, tak i dramatické zlepšení viskoelastických vlastností nově vytvořené kůže. Cílem studie byla příprava nanostrukturovaných porézních kožních náhrad, jejich modifikace biologicky aktivními polysacharidy a růstovými faktory, ověření cytotoxicity in-vitro na myších fibroblastech, hojení pomocí makrofágů, neovaskularizace in-vivo na kuřecím embryu a testování biokompatibility na zvířecím modelu králíka.

BibTex


@proceedings{BUT144611,
 author="Lucy {Vojtová} and Martin {Knoz} and Břetislav {Lipový} and Martin {Faldyna} and Eduard {Göpfert} and Veronika {Štěpánková} and Jakub {Holoubek} and Veronika {Pavliňáková} and Johana {Muchová} and Zdeněk {Pavlovský} and Eva {Prosecká} and Martin {Plencner} and Eva {Filova} and Barbara {Kubešová} and Vanessa {Hearnden} and Jiří {Damborský}",
 title="Vliv růstových faktorů na biologickou aktivitu nanostrukturovaných vstřebatelných kožních náhrad: in-vitro a in-vivo experimentální studie",
 annote="Pokročilé nanotechnologie nachází čím dál větší uplatnění v oboru klinické medicíny. Vizí současné klinické praxe v léčbě chronických kožních defektů i akutních ran (jako je mechanické trauma či popáleninové trauma) je řízené hojení rány v oblasti dermis chybějícího kožního krytu po aplikaci arteficiálních kožních náhrad. Kontrolované hojení umožňuje jak řízenou maturaci jizev, tak i dramatické zlepšení viskoelastických vlastností nově vytvořené kůže. Cílem studie byla příprava nanostrukturovaných porézních kožních náhrad, jejich modifikace biologicky aktivními polysacharidy a růstovými faktory, ověření cytotoxicity in-vitro na myších fibroblastech, hojení pomocí makrofágů, neovaskularizace in-vivo na kuřecím embryu a testování biokompatibility na zvířecím modelu králíka.",
 address="Symma, spol. s r.o.",
 chapter="144611",
 howpublished="online",
 institution="Symma, spol. s r.o.",
 year="2017",
 month="april",
 pages="59--59",
 publisher="Symma, spol. s r.o.",
 type="conference proceedings"
}