Publication detail

Motor pro hybridní čerpací systém

MACH, M. ONDRŮŠEK, Č.

Original Title

Motor pro hybridní čerpací systém

Czech Title

Motor pro hybridní čerpací systém

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek se zabývá možnostmi zvýšení účinnosti asyn-chronního motoru s kotvou nakrátko netypické konstrukce. Motor je určen k přímému pohonu čerpadla, jehož oběžné kolo bude umístěno přímo uvnitř rotoru. Toto uspořádání vede k několika konstrukčním zvláštnostem. Motor má malou axiální délku a také malou výšku rotorových zubů a rotoro-vého jha. Rozměry motoru, především vnější průměr statoru, významně ovlivňují velikost celého čerpadla. Pro zvýšení účinnosti motoru je tedy vhodné zvolit pouze ta opatření, která nepovedou ke zvýšení jeho rozměrů. Analyzovány byly tyto možnosti: změna materiálu magnetického obvodu, zvýše-ní průřezu tyčí a zvýšení průřezu kruhů. Uvažován byl také vliv materiálu klece – hliník a měď. Vyšší účinnosti lze do-sáhnout s měděnou klecí, protože měď má vyšší elektrickou vodivost. Ovšem použití lité hliníkové klece zjednodušuje a zlevňuje výrobu.

Czech abstract

Tento příspěvek se zabývá možnostmi zvýšení účinnosti asyn-chronního motoru s kotvou nakrátko netypické konstrukce. Motor je určen k přímému pohonu čerpadla, jehož oběžné kolo bude umístěno přímo uvnitř rotoru. Toto uspořádání vede k několika konstrukčním zvláštnostem. Motor má malou axiální délku a také malou výšku rotorových zubů a rotoro-vého jha. Rozměry motoru, především vnější průměr statoru, významně ovlivňují velikost celého čerpadla. Pro zvýšení účinnosti motoru je tedy vhodné zvolit pouze ta opatření, která nepovedou ke zvýšení jeho rozměrů. Analyzovány byly tyto možnosti: změna materiálu magnetického obvodu, zvýše-ní průřezu tyčí a zvýšení průřezu kruhů. Uvažován byl také vliv materiálu klece – hliník a měď. Vyšší účinnosti lze do-sáhnout s měděnou klecí, protože měď má vyšší elektrickou vodivost. Ovšem použití lité hliníkové klece zjednodušuje a zlevňuje výrobu.

Documents

BibTex


@article{BUT144095,
 author="Martin {Mach} and Čestmír {Ondrůšek}",
 title="Motor pro hybridní čerpací systém",
 annote="Tento příspěvek se zabývá možnostmi zvýšení účinnosti asyn-chronního motoru s kotvou nakrátko netypické konstrukce. Motor je určen k přímému pohonu čerpadla, jehož oběžné kolo bude umístěno přímo uvnitř rotoru. Toto uspořádání vede k několika konstrukčním zvláštnostem. Motor má malou axiální délku a také malou výšku rotorových zubů a rotoro-vého jha. Rozměry motoru, především vnější průměr statoru, významně ovlivňují velikost celého čerpadla. Pro zvýšení účinnosti motoru je tedy vhodné zvolit pouze ta opatření, která nepovedou ke zvýšení jeho rozměrů. Analyzovány byly tyto možnosti: změna materiálu magnetického obvodu, zvýše-ní průřezu tyčí a zvýšení průřezu kruhů. Uvažován byl také vliv materiálu klece – hliník a měď. Vyšší účinnosti lze do-sáhnout s měděnou klecí, protože měď má vyšší elektrickou vodivost. Ovšem použití lité hliníkové klece zjednodušuje a zlevňuje výrobu.",
 address="Elektrorevue - časopis pro elektrotechniku",
 chapter="144095",
 howpublished="online",
 institution="Elektrorevue - časopis pro elektrotechniku",
 number="6",
 volume="19",
 year="2017",
 month="december",
 pages="173--180",
 publisher="Elektrorevue - časopis pro elektrotechniku",
 type="journal article - other"
}