Publication detail

Soudržnost FRP výztuží s betonem

Original Title

Soudržnost FRP výztuží s betonem

Czech Title

Soudržnost FRP výztuží s betonem

Language

cs

Original Abstract

V článku je řešena problematika kotvení vnitřních kompozitních (FRP) výztuží s různými povrchovými úpravami V článku je řešena problematika kotvení vnitřních kompozitních (FRP) výztuží s různými povrchovými úpravami soudržnosti. Pruty s dodatečnou povrchovou úpravou pískováním vykazují z důvodu rozdílného přenosu sil v kontaktu odlišné chování oproti prutům s povrchem tvořeným žebírky. Pro porovnání chování těchto typů výztuží v soudržnosti byl navržen experimentální program sestávající z několika sad pull-out testů. Tato konfigurace testů byla zvolena především s ohledem na jednoduchost provedení, možnost srovnání s již publikovanými výsledky a především snadnou modifikovatelnost pro postižení např. vlivu blízkosti okraje. Článek prezentuje obdržené výsledky, které potvrdily přímý vliv povrchové úpravy a též polohy výztuže na výsledné chování v soudržnosti.

Czech abstract

V článku je řešena problematika kotvení vnitřních kompozitních (FRP) výztuží s různými povrchovými úpravami V článku je řešena problematika kotvení vnitřních kompozitních (FRP) výztuží s různými povrchovými úpravami soudržnosti. Pruty s dodatečnou povrchovou úpravou pískováním vykazují z důvodu rozdílného přenosu sil v kontaktu odlišné chování oproti prutům s povrchem tvořeným žebírky. Pro porovnání chování těchto typů výztuží v soudržnosti byl navržen experimentální program sestávající z několika sad pull-out testů. Tato konfigurace testů byla zvolena především s ohledem na jednoduchost provedení, možnost srovnání s již publikovanými výsledky a především snadnou modifikovatelnost pro postižení např. vlivu blízkosti okraje. Článek prezentuje obdržené výsledky, které potvrdily přímý vliv povrchové úpravy a též polohy výztuže na výsledné chování v soudržnosti.

BibTex


@inproceedings{BUT143780,
 author="Ondřej {Januš} and František {Girgle} and Vojtěch {Kostiha} and Petr {Štěpánek}",
 title="Soudržnost FRP výztuží s betonem",
 annote="V článku je řešena problematika kotvení vnitřních kompozitních (FRP) výztuží s různými povrchovými úpravami V článku je řešena problematika kotvení vnitřních kompozitních (FRP) výztuží s různými povrchovými úpravami soudržnosti. Pruty s dodatečnou povrchovou úpravou pískováním vykazují z důvodu rozdílného přenosu sil v kontaktu odlišné chování oproti prutům s povrchem tvořeným žebírky. Pro porovnání chování těchto typů výztuží v soudržnosti byl navržen experimentální program sestávající z několika sad pull-out testů. Tato konfigurace testů byla zvolena především s ohledem na jednoduchost provedení, možnost srovnání s již publikovanými výsledky a především snadnou modifikovatelnost pro postižení např. vlivu blízkosti okraje. Článek prezentuje obdržené výsledky, které potvrdily přímý vliv povrchové úpravy a též polohy výztuže na výsledné chování v soudržnosti.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017",
 chapter="143780",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2017",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}