Publication detail

Systém Adaptivního Směrování Laserového Spoje Využívajícího Svazek Optických Vláken

Original Title

Systém Adaptivního Směrování Laserového Spoje Využívajícího Svazek Optických Vláken

Czech Title

Systém Adaptivního Směrování Laserového Spoje Využívajícího Svazek Optických Vláken

Language

cs

Original Abstract

Motivací pro využití optické bezkabelové komunikace (OBK) při přenosu informace byly výhody OBK související se základními vlastnostmi laserového záření. Laserový vysílač je schopen generovat svazek s divergencí v řádech μrad. Optický svazek může obsahovat více optických kanálů, z nichž některé může mít funkci majáku sloužícího k přesnému zamíření laserového vysílače na optický přijímač, aby signálové fotony byly do jádra přijímacího optického vlákna zavedeny s maximální účinností.

Czech abstract

Motivací pro využití optické bezkabelové komunikace (OBK) při přenosu informace byly výhody OBK související se základními vlastnostmi laserového záření. Laserový vysílač je schopen generovat svazek s divergencí v řádech μrad. Optický svazek může obsahovat více optických kanálů, z nichž některé může mít funkci majáku sloužícího k přesnému zamíření laserového vysílače na optický přijímač, aby signálové fotony byly do jádra přijímacího optického vlákna zavedeny s maximální účinností.

BibTex


@inproceedings{BUT142832,
 author="Peter {Barcík} and Zdeněk {Kolka} and Aleš {Dobesch} and Otakar {Wilfert} and Viera {Biolková}",
 title="Systém Adaptivního Směrování Laserového Spoje Využívajícího Svazek Optických Vláken",
 annote="Motivací pro využití optické bezkabelové komunikace (OBK) při přenosu informace byly výhody OBK související se základními vlastnostmi laserového záření. Laserový vysílač je schopen generovat svazek s divergencí v řádech μrad. Optický svazek může obsahovat více optických kanálů, z nichž některé může mít funkci majáku sloužícího k přesnému zamíření laserového vysílače na optický přijímač, aby signálové fotony byly do jádra přijímacího optického vlákna zavedeny s maximální účinností.",
 address="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.",
 booktitle="Sborník příspěvků multioborové konference LASER57",
 chapter="142832",
 howpublished="print",
 institution="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.",
 year="2017",
 month="november",
 pages="24--25",
 publisher="Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.",
 type="conference paper"
}