Publication detail

Smyková odolnost nosníků s výztuží tvořenou FRP rošty

Original Title

Smyková odolnost nosníků s výztuží tvořenou FRP rošty

Czech Title

Smyková odolnost nosníků s výztuží tvořenou FRP rošty

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabýva použitelností kompozitních FRP roštů jako smykové výztuže. Výztuže z nekovových materiálů jsou navrhovány především tam, kde by konvenční ocelová výztuž čelila agresivnímu prostředí nebo by činila problémy jejich vodivost. Kromě odolnosti proti korozi mají kompozitní materiály vysoký poměr pevnosti ke své hmotnosti. Užití FRP výztuží může prodloužit plánovanou životnost stavby a snížit náklady na její údržbu. Vzhledem ke svému umístění na vnější straně armatury jsou třmínky k agresivitě prostředí více náchylné. V případě FRP výztuží se však jedná o velmi anizotropní materiál s malou pevností ve směru kolmém na vlákna. Únosnost takového třmínku je tudíž limitována únosností v jeho ohybech (rozích), kde na výztuž působí napětí i v jiném směru než rovnoběžně s vlákny. U FRP třmínků se tato únosnost v ohybech pohybuje mezi 40 až 60% únosnosti výztuže rovnoběžně se směrem vláken. Rošty neobsahují zahnuté části limitující jejich únosnost, avšak jejich chování v kotevních oblastech a jejich smyková únosnost není známa. V článku je prezentován průbeh experimentálního programu provedeném na Fakultě stavební VUT v Brně, kde byly prováděny testy smykové odolnosti nosníků se smykovou výztuží vytvořenou z kompozitních FRP roštů. Skupina zkušebních vzorků se stávala z devíti nosníků lišících se množstvím užité smykové výztuže. Data ze zkoušek jsou porovnávány s výsledky experimentů na nosnících vyztužených obyčejnými FRP třmínky nalezenými v literatuře.

Czech abstract

Článek se zabýva použitelností kompozitních FRP roštů jako smykové výztuže. Výztuže z nekovových materiálů jsou navrhovány především tam, kde by konvenční ocelová výztuž čelila agresivnímu prostředí nebo by činila problémy jejich vodivost. Kromě odolnosti proti korozi mají kompozitní materiály vysoký poměr pevnosti ke své hmotnosti. Užití FRP výztuží může prodloužit plánovanou životnost stavby a snížit náklady na její údržbu. Vzhledem ke svému umístění na vnější straně armatury jsou třmínky k agresivitě prostředí více náchylné. V případě FRP výztuží se však jedná o velmi anizotropní materiál s malou pevností ve směru kolmém na vlákna. Únosnost takového třmínku je tudíž limitována únosností v jeho ohybech (rozích), kde na výztuž působí napětí i v jiném směru než rovnoběžně s vlákny. U FRP třmínků se tato únosnost v ohybech pohybuje mezi 40 až 60% únosnosti výztuže rovnoběžně se směrem vláken. Rošty neobsahují zahnuté části limitující jejich únosnost, avšak jejich chování v kotevních oblastech a jejich smyková únosnost není známa. V článku je prezentován průbeh experimentálního programu provedeném na Fakultě stavební VUT v Brně, kde byly prováděny testy smykové odolnosti nosníků se smykovou výztuží vytvořenou z kompozitních FRP roštů. Skupina zkušebních vzorků se stávala z devíti nosníků lišících se množstvím užité smykové výztuže. Data ze zkoušek jsou porovnávány s výsledky experimentů na nosnících vyztužených obyčejnými FRP třmínky nalezenými v literatuře.

BibTex


@inproceedings{BUT142360,
 author="Lukáš {Lyčka} and Petr {Štěpánek}",
 title="Smyková odolnost nosníků s výztuží tvořenou FRP rošty",
 annote="Článek se zabýva použitelností kompozitních FRP roštů jako smykové výztuže. Výztuže z nekovových materiálů jsou navrhovány především tam, kde by konvenční ocelová výztuž čelila agresivnímu prostředí nebo by činila problémy jejich vodivost. Kromě odolnosti proti korozi mají kompozitní materiály vysoký poměr pevnosti ke své hmotnosti. Užití FRP výztuží může prodloužit plánovanou životnost stavby a snížit náklady na její údržbu. Vzhledem ke svému umístění na vnější straně armatury jsou třmínky k agresivitě prostředí více náchylné.
V případě FRP výztuží se však jedná o velmi anizotropní materiál s malou pevností ve směru kolmém na vlákna. Únosnost takového třmínku je tudíž limitována únosností v jeho ohybech (rozích), kde na výztuž působí napětí i v jiném směru než rovnoběžně s vlákny. U FRP třmínků se tato únosnost v ohybech pohybuje mezi 40 až 60% únosnosti výztuže rovnoběžně se směrem vláken. Rošty neobsahují zahnuté části limitující jejich únosnost, avšak jejich chování v kotevních oblastech a jejich smyková únosnost není známa.
V článku je prezentován průbeh experimentálního programu provedeném na Fakultě stavební VUT v Brně, kde byly prováděny testy smykové odolnosti nosníků se smykovou výztuží vytvořenou z kompozitních FRP roštů. Skupina zkušebních vzorků se stávala z devíti nosníků lišících se množstvím užité smykové výztuže. Data ze zkoušek jsou porovnávány s výsledky experimentů na nosnících vyztužených obyčejnými FRP třmínky nalezenými v literatuře.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017",
 chapter="142360",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2017",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}