Publication detail

K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky

BALÁZS, I. MELCHER, J. KARMAZÍNOVÁ, M.

Original Title

K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky

Czech Title

K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá problematikou ocelových za studena tvarovaných tenkostěnných nosníků stabilizovaných plošnými prvky připojenými k pásnici nosníku. Možnosti využití stabilizujícího vlivu plošných prvků na vzpěrnou odolnost tenkostěnných nosníků jsou ilustrovány na příkladu návrhu za studena tvarovaného ohýbaného nosníku s využitím výsledků experimentů.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá problematikou ocelových za studena tvarovaných tenkostěnných nosníků stabilizovaných plošnými prvky připojenými k pásnici nosníku. Možnosti využití stabilizujícího vlivu plošných prvků na vzpěrnou odolnost tenkostěnných nosníků jsou ilustrovány na příkladu návrhu za studena tvarovaného ohýbaného nosníku s využitím výsledků experimentů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT142300,
 author="Ivan {Balázs} and Jindřich {Melcher} and Marcela {Karmazínová}",
 title="K problematice hospodárného návrhu ocelových za studena tvarovaných nosníků stabilizovaných plošnými prvky",
 annote="Příspěvek se zabývá problematikou ocelových za studena tvarovaných tenkostěnných nosníků stabilizovaných plošnými prvky připojenými k pásnici nosníku. Možnosti využití stabilizujícího vlivu plošných prvků na vzpěrnou odolnost tenkostěnných nosníků jsou ilustrovány na příkladu návrhu za studena tvarovaného ohýbaného nosníku s využitím výsledků experimentů.",
 address="Česká společnost pro ocelové konstrukce",
 booktitle="55. celostátní konference o ocelových konstrukcích Hustopeče 2017",
 chapter="142300",
 howpublished="print",
 institution="Česká společnost pro ocelové konstrukce",
 year="2017",
 month="december",
 pages="3--6",
 publisher="Česká společnost pro ocelové konstrukce",
 type="conference paper"
}