Publication detail

Měření struktury proudu v kanálovém oblouku pravoúhlého profilu

Original Title

Měření struktury proudu v kanálovém oblouku pravoúhlého profilu

Czech Title

Měření struktury proudu v kanálovém oblouku pravoúhlého profilu

Language

cs

Original Abstract

Součástí prvního a druhého roku výzkumného projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky "Měření struktury proudu k verifikaci matematického modelu ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizace" reg. č.: 103/02/0545 bylo uskutečnění experimentálních zkoušek na kanálovém oblouku pravoúhlého průřezu. Jak vyplývá z názvu výzkumného úkolu, účelem experimentu bylo získat vstupní a ověřovací data pro odladění matematických modelů proudění realizovaných na dvou spoluřešitelských pracovištích. Pro daný účel byl zhotoven hydraulický okruh s průhledným modelem předmětného oblouku včetně vstupního a výstupního úseku. K měření byly použity tři metody: rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry (PIV)) - měření rozložení rychlostí ve zvolených dvourozměrných řezech, bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry (LDA)) - měření turbulence rychlosti ve zvolených bodech a měření tlakových poměrů ve zvolených řezech tlakovými odběry ve stěnách modelu. Všechna použitá měřicí technika je v majetku Laboratoře vodohospodářského výzkumu (LVV) Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Czech abstract

Součástí prvního a druhého roku výzkumného projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky "Měření struktury proudu k verifikaci matematického modelu ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizace" reg. č.: 103/02/0545 bylo uskutečnění experimentálních zkoušek na kanálovém oblouku pravoúhlého průřezu. Jak vyplývá z názvu výzkumného úkolu, účelem experimentu bylo získat vstupní a ověřovací data pro odladění matematických modelů proudění realizovaných na dvou spoluřešitelských pracovištích. Pro daný účel byl zhotoven hydraulický okruh s průhledným modelem předmětného oblouku včetně vstupního a výstupního úseku. K měření byly použity tři metody: rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry (PIV)) - měření rozložení rychlostí ve zvolených dvourozměrných řezech, bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry (LDA)) - měření turbulence rychlosti ve zvolených bodech a měření tlakových poměrů ve zvolených řezech tlakovými odběry ve stěnách modelu. Všechna použitá měřicí technika je v majetku Laboratoře vodohospodářského výzkumu (LVV) Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT14156,
 author="Jan {Šulc} and Pavel {Zubík}",
 title="Měření struktury proudu v kanálovém oblouku pravoúhlého profilu",
 annote="Součástí prvního a druhého roku výzkumného projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky "Měření struktury proudu k verifikaci matematického modelu ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizace" reg. č.: 103/02/0545 bylo uskutečnění experimentálních zkoušek na kanálovém oblouku pravoúhlého průřezu. Jak vyplývá z názvu výzkumného úkolu, účelem experimentu bylo získat vstupní a ověřovací data pro odladění matematických modelů proudění realizovaných na dvou spoluřešitelských pracovištích. Pro daný účel byl zhotoven hydraulický okruh s průhledným modelem předmětného oblouku včetně vstupního a výstupního úseku. K měření byly použity tři metody: rovinná laserová anemometrie (Particle Image Velocimetry (PIV)) - měření rozložení rychlostí ve zvolených dvourozměrných řezech, bodová laserová anemometrie (Laser Doppler Anemometry (LDA)) - měření turbulence rychlosti ve zvolených bodech a měření tlakových poměrů ve zvolených řezech tlakovými odběry ve stěnách modelu. Všechna použitá měřicí technika je v majetku Laboratoře vodohospodářského výzkumu (LVV) Ústavu vodních staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.",
 address="Ústav pro hydrodynamiku AVČR",
 booktitle="18. Sympozium o anemometrii",
 chapter="14156",
 institution="Ústav pro hydrodynamiku AVČR",
 year="2003",
 month="june",
 pages="131",
 publisher="Ústav pro hydrodynamiku AVČR",
 type="conference paper"
}