Publication detail

Stochastická optimalizace - cesta k zohlednění hledisek trvale udržitelného rozvoje při navrhování konstrukcí

Original Title

Stochastická optimalizace - cesta k zohlednění hledisek trvale udržitelného rozvoje při navrhování konstrukcí

Czech Title

Stochastická optimalizace - cesta k zohlednění hledisek trvale udržitelného rozvoje při navrhování konstrukcí

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá probémy návrhu, modelování a optimalizace železobetonových konstrukcí z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Jsou popspány některé možnosti začlenění stochastických vstupních parametrů do návrhu a optimalizace nosných konstrukcí.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá probémy návrhu, modelování a optimalizace železobetonových konstrukcí z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Jsou popspány některé možnosti začlenění stochastických vstupních parametrů do návrhu a optimalizace nosných konstrukcí.

BibTex


@inproceedings{BUT14155,
  author="Petr {Štěpánek} and Petr {Hájek} and Tomáš {Vaňura}",
  title="Stochastická optimalizace - cesta k zohlednění hledisek trvale udržitelného rozvoje při navrhování konstrukcí",
  annote="Příspěvek se zabývá probémy návrhu, modelování a optimalizace železobetonových konstrukcí z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Jsou popspány některé možnosti začlenění stochastických vstupních parametrů do návrhu a optimalizace nosných konstrukcí.",
  booktitle="Sborník z konference Spolehlivost konstrukcí",
  chapter="14155",
  number="04",
  year="2003",
  month="april",
  pages="55--58",
  type="conference paper"
}