Publication detail

Spectral characterization and comparison of humic acids isolated from some European lignites.

DOSKOČIL, L. BURDÍKOVÁ, J. ENEV, V. KALINA, L. WASSERBAUER, J.

Original Title

Spectral characterization and comparison of humic acids isolated from some European lignites.

Czech Title

Spektrální charakterizace a srovnání huminových kyselin izolovaných z evropských lignitů.

English Title

Spectral characterization and comparison of humic acids isolated from some European lignites.

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Humic acids isolated from seven lignite samples from six European coal basins were characterized using spectral methods and elemental analysis and compared with each other. X-ray photoelectron spectroscopy and fluorescence spectrometry are not commonly used for the investigation of lignite humic acids, although they may provide relevant information. Comparison of the examined lignite humic acids shows that they are very similar to each other in chemical nature regarding the at least degree of aromaticity, molecular weight, and the distribution of functional groups. Fluorophores of lignite humic acids lie within the A region with typical maxima centred in the range 255–265/460–510 nm. EEM spectra have the character of fingerprints for humic acids, and lignites (as the starting material). In this work, the capacity of lignite as a parent source of humic acids for agricultural applications is appreciated mainly on the base of extractability and ash content.

Czech abstract

Huminové kyseliny izolované ze sedmi lignitů ze šesti evropských uhelných pánví byly charakterizovány pomocí spektrálních metod a elementární analýzy. Rentgenová fotoelektronová spektroskopie a fluorescenční spektrometrie se běžně nepoužívají ke zkoumání lignitických humiových kyselin, ačkoli mohou poskytovat relevantní informace. Srovnání studovaných lignitických huminových kyselin ukazuje, že jsou velmi podobné co do míry aromatičnosti, molekulové hmotnosti a distribuce funkčních skupin. Fluorofory lignitových huminových kyselin leží v oblasti A s typickým vrcholem středem v rozmezí 255-265/460-510 nm. EEM spektra mají charakter otisků prstů pro huminové kyseliny a lignity (jako výchozí materiál). V této práci se ukazuje, že využitelnost lignitu, jako výchozího zdroje huminových kyselin pro zemědělské aplikace, je založena především na základě extrahovatelnosti a obsahu popela.

English abstract

Humic acids isolated from seven lignite samples from six European coal basins were characterized using spectral methods and elemental analysis and compared with each other. X-ray photoelectron spectroscopy and fluorescence spectrometry are not commonly used for the investigation of lignite humic acids, although they may provide relevant information. Comparison of the examined lignite humic acids shows that they are very similar to each other in chemical nature regarding the at least degree of aromaticity, molecular weight, and the distribution of functional groups. Fluorophores of lignite humic acids lie within the A region with typical maxima centred in the range 255–265/460–510 nm. EEM spectra have the character of fingerprints for humic acids, and lignites (as the starting material). In this work, the capacity of lignite as a parent source of humic acids for agricultural applications is appreciated mainly on the base of extractability and ash content.

Keywords

Humic acids, Lignite, Fluorescence, UV/Vis, FTIR, XPS

Released

01.02.2018

Pages from

123

Pages to

132

Pages count

10

BibTex


@article{BUT141000,
 author="Leoš {Doskočil} and Jana {Burdíková} and Vojtěch {Enev} and Lukáš {Kalina} and Jaromír {Wasserbauer}",
 title="Spectral characterization and comparison of humic acids isolated from some European lignites.",
 annote="Humic acids isolated from seven lignite samples from six European coal basins were characterized using spectral
methods and elemental analysis and compared with each other. X-ray photoelectron spectroscopy and fluorescence spectrometry are not commonly used for the investigation of lignite humic acids, although they may provide relevant information. Comparison of the examined lignite humic acids shows that they are very similar to each other in chemical nature regarding the at least degree of aromaticity, molecular weight, and the distribution of functional groups. Fluorophores of lignite humic acids lie within the A region with typical maxima centred in the range 255–265/460–510 nm. EEM spectra have the character of fingerprints for humic acids, and lignites (as the starting material). In this work, the capacity of lignite as a parent source of humic acids for agricultural applications is appreciated mainly on the base of extractability and ash content.",
 chapter="141000",
 doi="10.1016/j.fuel.2017.10.114",
 howpublished="print",
 number="3",
 volume="213",
 year="2018",
 month="february",
 pages="123--132",
 type="journal article"
}