Publication detail

FRAKCIONÁCIA ORTUTI VO VYBRANÝCH PÔDACH PRI ŠTÚDIU JEJ FYTOPRÍSTUPNOSTI A BIOAKUMULÁCIE V RASTLINÁCH

Original Title

FRAKCIONÁCIA ORTUTI VO VYBRANÝCH PÔDACH PRI ŠTÚDIU JEJ FYTOPRÍSTUPNOSTI A BIOAKUMULÁCIE V RASTLINÁCH

Language

sk

Original Abstract

Cieľom práce bolo vyhodnotenie vybraných separačných techník, ktorých účinok napodobňuje mechanizmus príjmu kovov rastlinami (technika difúzneho gradientu v tenkom filme DGT a jednoduché extrakcie s extraktantami ako syntetická dažďová voda, 1 M MgCl2, 0,1 M EDTA, 0,11 M kyselina octová a metabolity mikroskopických vláknitých húb (Aspergillus niger, Aspergillus clavatus, Cladosporium cladosporioides, Alternaria alternata, Penicillium sp., Trichoderma atroviride)), aplikovaných pre odhad potenciálne fytoprístupnej frakcie ortuti v pôdach kontaminovaných týmto kovom dlhodobo v prirodzenom a krátkodobo v laboratórnom prostredí.

Documents

BibTex


@inbook{BUT140760,
 author="Pavel {Diviš}",
 title="FRAKCIONÁCIA ORTUTI VO VYBRANÝCH PÔDACH PRI ŠTÚDIU JEJ FYTOPRÍSTUPNOSTI A BIOAKUMULÁCIE V RASTLINÁCH",
 annote="Cieľom práce bolo vyhodnotenie vybraných separačných techník, ktorých účinok napodobňuje mechanizmus
príjmu kovov rastlinami (technika difúzneho gradientu v tenkom filme DGT a jednoduché extrakcie s extraktantami ako syntetická dažďová voda, 1 M MgCl2, 0,1 M EDTA, 0,11 M kyselina octová a metabolity mikroskopických vláknitých húb (Aspergillus niger, Aspergillus clavatus, Cladosporium cladosporioides, Alternaria alternata, Penicillium sp., Trichoderma atroviride)), aplikovaných pre odhad potenciálne fytoprístupnej frakcie ortuti v pôdach kontaminovaných týmto kovom dlhodobo v prirodzenom a krátkodobo v laboratórnom prostredí.",
 address="Slovenská asociácia geochemikov",
 booktitle="AKTUÁLNE TRENDY GEOCHEMICKÉHO ŠTÚDIA GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA",
 chapter="140760",
 howpublished="print",
 institution="Slovenská asociácia geochemikov",
 year="2017",
 month="october",
 pages="39--42",
 publisher="Slovenská asociácia geochemikov",
 type="book chapter"
}